МИСИЯ И ВИЗИЯ

Националният борд по туризъм представлява обединения интерес на туристически сдружения (браншови, регионални и продуктови организации), общини, крупни инвеститори в областта на туристическата индустрия и свързаните с нея отрасли в икономиката. Националният борд по туризъм e конструктивен партньор и взаимодейства с всички държавни институции, които имат отношение към формиране на национална туристическа политика, стратегия и съответната законова регламентация за развитието на туристическата индустрия в България.

Сдружение Национален борд по туризъм е регистрирано с Решение 1 на Софийски градски съд от 18 май 2006 г.

Сред учредителите на Националния борд по туризъм са сериозни компании, солидни инвеститори, международни туроператори и значими участници в
икономическия живот на България. Сдружението е легитимен правен субект, най-големият в неправителствения сектор в областта на туризма регистриран в обществена полза.

От 2017 г. Националният борд по туризъм е член на Международната асоциация на хотелите и ресторантите (IHRA).

От м. юли 2018 г. Националният борд по туризъм е асоцииран член на Световната организация по туризъм към ООН (UNWTO).

От м. февруари 2019 г. Националният борд по туризъм е член на сдружение „Произведено в България – Съюз на малкия и среден бизнес”.

От м. април 2019 г. Националният борд по туризъм е Пряк член на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

От м. юни 2019 г. Националният борд по туризъм е член на Българската стопанска камера (БСК).

От м. юли 2019 г. Националният борд по туризъм е член на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Мисия

Нашата мисия е постигане на синергия между централната администрация, местното самоуправление и бизнеса за подобряване на местните икономики и създаване на нови работни места.

Националният борд по туризъм формулира проблеми и принципни въпроси от общ интерес, чието решаване ще доведе до повишаване на конкурентно
способността на българския туристически продукт, свързани с регионалното развитие, инфраструктура, концесии, промотирането на нови туристически продукти, развитието на нови пазари, подготовката на кадри, изграждането на мрежа от туристически представителства в чужбина.

Устав на Aрбитражния съд на туристическата индустрия при Сдружение Национален борд по туризъм, приет от Управителния съвет на Националния борд по туризъм на заседание от 20 февруари 2013 г.

Правилник на Арбитражния съд на туристическата индустрия при Сдружение Национален борд по туризъм.

Етичен кодекс на Световната организация по туризъм към ООН (български език)

UNWTO - Global Code of Ethics guidelines (English)

UNWTO Global Code of Ethnics for Tourism (English)

Визия

Визия 2030 на НБТ за стратегическо позициониране на дестинация България включва:

Сигурност на екосистемите и предоставяните от тях услуги.

Достъпна околна среда.

Предлагане на традиционни продукти в традиционна среда.

Добре познати местни марки за качество.

Туристически атракции - културни и природни забележителности, и нематериално културно наследство с приятели в страната и чужбина.

Чувствителен принос на туризма за подобряването на местните икономики и създаване на работни места.

Данни за НБТ

Общ брой легла на членовете на НБТ: 51 852

Общ брой леглоденонощия: 18 925 980

Пазарен дял от легловата база: 16,07%

Пазарен дял към общия брой нощувки: 41,57%

Брой реализирани нощувки през 2016: 8 895 210

Брой обслужени туристи: 1 853 168

Среден престой: 4,8 дни

Средна годишна заетост: 47%

Общ приход от нощувки: 610 млн. лева

Средна цена на нощувка: 68.50 лева

Среден приход от турист: 754.07 лева

Общ приход от туризъм: 1 397 288 672 лева

Дял от общите приходи от туризъм: 23,28%

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 • Красимир Гергов

  Красимир Гергов – Председател

  Г-н Красимир Гергов e Председател на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм. Роден в София през 1961 г.,...

  Виж повече
 • Мартин Захариев

  д-р Мартин Захариев – Заместник-председател

  Д-р Мартин Захариев е Заместник-председател на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм. През последните 25 години работи в...

  Виж повече
 • Поли Карастоянова

  д-р Полина Карастоянова – Изпълнителен директор

  Д-р Полина Карастоянова е Изпълнителен директор на Сдружение Национален борд по туризъм. Г-жа Карастоянова е родена в гр. Пловдив, завършила...

  Виж повече
 • Мариян Беляков

  Мариян Беляков

  Г-н Мариян Беляков е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм, в качеството си на Изпълнителен директор...

  Виж повече
 • Константин Бояджиев

  Константин Бояджиев

  Г-н Константин Бояджиев е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява Галакси Инвестмънт Груп ООД....

  Виж повече
 • Георги Велчев

  Георги Велчев

  Г-н Георги Велчев е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява „Тетрареал” АД. Г-н Георги...

  Виж повече
 • Цоло Вутов

  проф. дтн инж. Цоло Вутов

  Проф. дтн инж. Цоло Вутов е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява Геотехмин ООД....

  Виж повече
 • Николай Вълканов

  проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов

  Проф. дтн инж. Николай Вълканов е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява „Боровец Хилс”...

  Виж повече
 • Марио Захариев

  Г-н Марио Захариев е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява ФеърПлей Интернешънъл АД. Марио...

  Виж повече
 • Йордан Карталов

  Йордан Карталов

  Г-н Йордан Карталов е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява Грийнлайф Резортс ЕАД. Йордан...

  Виж повече
 • Елена Косева

  Елена Косева

  Г-жа Елена Косева представлява Св. Св. Константин и Елена холдинг АД в Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм.  Елена...

  Виж повече
 • Радка Минева

  Радка Минева

  Г-жа Радка Минева е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява Балкан Холидейз Сървисис ЕООД,...

  Виж повече
 • Николай Недялков

  Николай Недялков

  Г-н Николай Недялков е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява СОК Камчия ЕАД. Николай...

  Виж повече
 • Ангел Палийски

  Ангел Палийски

  Г-н Ангел Палийски е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява Хастингс ЕООД. Ангел Палийски...

  Виж повече
 • Калин Пешов

  Г-н Калин Пешов е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява Джи Хотелс ЕАД. Калин...

  Виж повече
 • Елза Радкова

  Елза Радкова

  Г-жа Елза Радкова представлява Дюни АД в Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм.  Елза Радкова е изпълнителен директор на...

  Виж повече
 • Максим Солаков

  Максим Солаков

  Г-н Максим Солаков е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява Булимпекс АД, което управлява...

  Виж повече
 • Красимир Станев

  Красимир Станев

  Г-н Красимир Станев е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява Албена АД. Красимир Станев...

  Виж повече
 • Лъчезар Тодоров

  Г-н Лъчезар Тодоров е член на Управителния съвет на сдружение Национален борд по туризъм и представлява Тера Тур Сервиз ЕООД....

  Виж повече
 • Христо Тодоров

  Христо Тодоров

  Г-н Христо Тодоров е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява България Еър EАД. Христо...

  Виж повече
 • Тихомир Трендафилов

  Тихомир Трендафилов

  Г-н Тихомир Трендафилов е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм. Тихомир Трендафилов е Управител на „Т....

  Виж повече
 • Славчо Христов

  Г-н Славчо Христов е член на Управителния съвет на сдружение Национален борд по туризъм и представлява Златни Пясъци АД. Славчо...

  Виж повече
 • Пламен Хутов

  Пламен Хутов

  Г-н Пламен Хутов е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява ВГ АД. Г-н Пламен...

  Виж повече
 • Веселина Цоцоркова

  Веселина Цоцоркова

  Г-жа Веселина Цоцоркова е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява Тракийски Хотелиери ЕООД. Веселина...

  Виж повече
 • Георги Чопев

  Георги Чопев

  Г-н Георги Чопев е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява БЛВД ООД. Инвеститор с...

  Виж повече

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 • проф. Стоян Денчев

  Проф. Стоян Денчев

  Проф. Стоян Денчев е Председател на Контролния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм. Проф. Денчев е също председател на...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Мария Арсова

  Мария Арсова

  Мария Арсова е член на Контролния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм. Мария Арсова е завършила магистърска програма по...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Румен Драганов

  Доц. д-р. инж. Румен Драганов

  Доц. д-р. инж. Румен Драганов е член на Контролния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм. Неговата биография започва на...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Кирил Калев 600

  Кирил Калев

  Д-р Кирил Калев е член на Контролния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм. Кирил Калев е роден на 18...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Янита Тончева

  адв. Янита Тончева

  Янита Тончева завършва магистър по право в СУ “Св. Климент Охридски”, с професионална квалификация Правна и съдебна система на Европейския...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ

ЧЛЕНОВЕ

 • Албена АД

  Дружествата от икономическата група на Албена АД образуват най-голямата хотелиерска компания в България. Тя управлява черноморския курорт Албена, ваканционните селища...

  Виж повече
 • Арте хотел ЕООД

  Арте хотел ЕООД е собственик на сертифицирания от министерството на туризма „Арте Спа и Парк Хотел“, който е най-новият петзвезден...

  Виж повече
 • Балкан Холидейз Сървисис ЕООД

  Балкан Холидейз Сървисис ООД e туроператор, предлагащ туристически услуги в страната и чужбина, както и ски услуги.

  Виж повече
 • БЛВД ООД

  БЛВД ООД е собственик на Sense Hotel Sofia. Първият 'upscale design' хотел в София, съчетаващ лукс и изключителен дизайн с...

  Виж повече
 • Боровец Хилс ЕООД

  Боровец Хилс ЕООД е част от структурата на Минстрой Холдинг АД е холдинг с доказани традиции и опит в добива...

  Виж повече
 • Булимпекс АД

  Булимпекс АД управлява Хелена Ризорт. Хелена Ризорт е един от емблематичните хотелски комплекси по цялото българско Черноморие, както и един...

  Виж повече
 • България Еър ЕАД

  България Еър е националният въздушен превозвач на Република България. Основна цел на авиокомпанията е да предлага на своите клиенти услуги...

  Виж повече
 • ВГ АД

  Нашето портфолио се състои от хотели категоризирани 4 и 5 звезди в топ дестинациите на България - хотел „Маринела“ –...

  Виж повече
 • Галакси Инвестмънт Груп ООД

  Галакси Инвестмънт Груп е водеща инвестиционна компания, основана през 1999 година. От своето създаване до сега компанията инвестира, развива и...

  Виж повече
 • Геотехмин ООД

  Геотехмин ООД е основното дружество в група ГЕОТЕХМИН, в която влизат и туристическите обекти хотел „Скалите“ в Белоградчик, комплекс "20-ти...

  Виж повече
 • Гранд Хотел Милениум София ООД

  Гранд Хотел Милениум София ООД е собственик и управлява Гранд Хотел Милениум София, който дебютира през 2020 г. и елагантно...

  Виж повече
 • Грийнлайф Резортс ЕАД

  В последните години Green Life Development & Resorts е силно фокусирана в сферата на хотелиерските и туристически услуги в управляваните...

  Виж повече
 • Джи Хотелс ЕАД

  Джи Хотелс ЕАД акцентира върху качеството на предлаганите услуги и успешно развива своята дейност в сферата на туризма. Дружеството притежава...

  Виж повече
 • Дюни АД

  Дюни Роял Резорт е разположен на морския бряг, на 8км от Созопол. Селището се състои от два петзвезни хотела –...

  Виж повече
 • Златни Пясъци АД

  Истинската перла на българското Черноморие! Златни пясъци АД притежава едни от най-луксозните хотели по българското Черноморие - Адмирал – 5...

  Виж повече
 • Пампорово АД

  „Пампорово” АД е оператор на две ски зони - „Пампорово“ и „Мечи чал,“ както и собственик на цялата техническата инфраструктура...

  Виж повече
 • Св. Св. Константин и Елена холдинг АД

  Основна сфера на дейност на „Св. Св. Константин и Елена холдинг“ АД са хотелски и туристически услуги. Холдингът съвместно с...

  Виж повече
 • СОК Камчия ЕАД

  СОК Камчия ЕАД управлява Комплекс „Камчия“ – един уникален международен център за образование, култура, отдих, спорт, здраве, бизнес и конгресен...

  Виж повече
 • Тера Тур Сервиз ЕООД

  "Тера Тур Сервиз” ЕООД е водеща частна компания, която инвестира и оперира в туризма и недвижима собственост в България, с...

  Виж повече
 • Тетрареал АД

  Сред дейностите на Тетрареал АД са инвестиции в хотели и недвижими имоти, строителна дейност, управление на собствени инвестиции, международен и...

  Виж повече
 • Тракийски хотелиери ЕООД

  Тракийски хотелиери ЕООД е българска хотелска верига основана през 2007 г., която управлява 5 хотелски обекта в 4 дестинации в...

  Виж повече
 • Феста хотели АД

  „Феста хотели“ АД е Пълноправен член на Сдружение Национален борд по туризъм. Феста Хотели е хотелска верига, част от Феста...

  Виж повече
 • ФеърПлей Интернешънъл АД

  ФеърПлей Интернешънъл АД е българска инвестиционна компания с 20 годишна история. Основана през 1993, днес тя е една от най-уважаваните...

  Виж повече
 • Хастингс ЕООД

  Хастингс ЕООД е собственик на хотел „Ястребец Уелнес и СПА“, Боровец. Хотел „Ястребец Уелнес и СПА“ е първокласен целогодишен хотел,...

  Виж повече
 • Хотели Лион ЕООД

  Хотели ЛИОН България е една от малкото български хотелски вериги, които се доказаха на пазара с качество, комфорт и отлично...

  Виж повече