Елена Косева

Г-жа Елена Косева представлява Св. Св. Константин и Елена холдинг АД в Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм. 


Елена Косева е изпълнителен директор на „Св. Св. Константин и Елена холдинг“ АД. Дружеството управлява и стопанисва едноименния български курорт, който има над 100-годишна история и утвърдени дългогодишни традиции в предлагането на туристически услуги. Съвместно с дъщерните си дружества компанията управлява 11 хотела, като в това число са 5 звездния Хотел – галерия Графит и четиризвездната хотелска верига  AHOTELS. Част от портфолиото на компанията е изграждане, поддръжка и управление на луксозни жилищни комплекси от затворен тип.

Елена Косева е управител на Фондация „Св. Св. Константин и Елена“, отразяваща и реализираща социално – корпоративната отговорност на компанията.

Член е на управителния съвет на „Национален борд по туризъм“, на управителния съвет на Варненска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите (ВАРХ), както и на управителния съвет на „Български съюз по балнеология и СПА туризъм” (БСБСПА).

Председател е на Браншовото настоятелство на специалност "Бизнес мениджмънт в туризма" към ВСУ „Черноризец Храбър“, чиято цел е да подпомага професионалното и практическото изграждане на бъдещите специалисти в сферата на туризма.

Елена Косева има магистърска степен по „Право“ от ВСУ „Черноризец Храбър“, както и магистърски степени по „Икономика и управление на строителството“ и „Счетоводство и контрол“ от Икономически университет - Варна.

Тя притежава над 15 годишен опит на мениджърска позиция в сферата на туризма.