Новини

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 332 / 14 ЮНИ 2024

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 8 – 14 юни 2024 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и най-значимите избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: 332 / 14 ЮНИ 2024 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 331 / 7 ЮНИ 2024

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 1 – 7 юни 2024 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и най-значимите избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: 331 / 7 ЮНИ 2024 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 330 / 31 МАЙ 2024

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 24 – 31 май 2024 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и най-значимите избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: 330 / 31 МАЙ 2024 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 329 / 23 МАЙ 2024

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 18 – 23 май 2024 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и най-значимите избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: 329 / 23 МАЙ 2024 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 328 / 17 МАЙ 2024

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 11 – 17 май 2024 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и най-значимите избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: 328 / 17 МАЙ 2024 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 327 / 10 МАЙ 2024

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 27 април – 10 май 2024 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и най-значимите избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: 327 / 10 МАЙ 2024 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 326 / 26 АПРИЛ 2024

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 20 – 26 април 2024 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и най-значимите избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: 326 / 26 АПРИЛ 2024 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 325 / 19 АПРИЛ 2024

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 13 – 19 април 2024 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и най-значимите избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: 325 / 19 АПРИЛ 2024 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 324 / 12 АПРИЛ 2024

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 6 – 12 април 2024 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и най-значимите избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: 324 / 12 АПРИЛ 2024 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 323 / 5 АПРИЛ 2024

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 30 март – 5 априлт 2024 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и най-значимите избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: 323 / 5 АПРИЛ 2024 г.