Новини

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 298 / 21 СЕПТЕМВРИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 9 – 21 септември 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и най-значимите избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 298 / 21 СЕПТЕМВРИ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 297 / 8 СЕПТЕМВРИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 29 юли – 8 септември 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 297 / 8 СЕПТЕМВРИ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 296 / 28 ЮЛИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 22 – 21 юли 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 296 / 28 ЮЛИ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 295 / 21 ЮЛИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 15 – 21 юли 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 295 / 21 ЮЛИ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 294 / 14 ЮЛИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 8 – 14 юли 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 294 / 14 ЮЛИ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 293 / 7 ЮЛИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 1 – 7 юли 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 293 / 7 ЮЛИ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 292 / 30 ЮНИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 24 – 30 юни 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 292 / 30 ЮНИ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 291 / 23 ЮНИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 17 – 23 юни 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 291 / 23 ЮНИ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 290 / 16 ЮНИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 10 – 16 юни 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 290 / 16 ЮНИ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 289 / 9 ЮНИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 3 – 9 юни 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 289 / 9 ЮНИ 2023 г.