Новини

 • NTB UNWTO logo

  СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 147 / 12 юни 2020

  Седмичен информационен бюлетин на НБТ, който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в извънредната ситуация с пандемията от COVID-19: брой 147 / 12 юни 2020 г.

 • NTB UNWTO logo

  СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 145 / 29 май 2020

  Седмичен информационен бюлетин на НБТ, който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в извънредната ситуация с пандемията от COVID-19: брой 145 / 29 май 2020 г.

 • NTB UNWTO logo

  СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 144 / 22 май 2020

  Седмичен информационен бюлетин на НБТ, който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в извънредната ситуация с пандемията от COVID-19: брой 144 / 22 май 2020 г.

 • NTB UNWTO logo

  СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 143 / 15 май 2020

  Седмичен информационен бюлетин на НБТ, който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в извънредната ситуация с пандемията от COVID-19: брой 143 / 15 май 2020 г.

 • NTB UNWTO logo

  СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 142 / 8 май 2020

  Седмичен информационен бюлетин на НБТ, който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в извънредната ситуация с пандемията от COVID-19: брой 142 / 8 май 2020 г.

 • NTB UNWTO logo

  СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 141 / 1 май 2020

  Седмичен информационен бюлетин на НБТ, който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в извънредната ситуация с пандемията от COVID-19: брой 141 / 1 май 2020 г.

 • NTB UNWTO logo

  СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 140 / 24 април 2020

  Седмичен информационен бюлетин на НБТ, който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в извънредната ситуация с пандемията от COVID-19: брой 140 / 24 април 2020 г.

 • NTB UNWTO logo

  СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 139 / 17 април 2020

  Седмичен информационен бюлетин на НБТ, който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в извънредната ситуация с пандемията от COVID-19: брой 139 / 17 април 2020 г.

 • NTB UNWTO logo

  СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 138 / 10 април 2020

  Седмичен информационен бюлетин на НБТ, който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в извънредната ситуация с пандемията от COVID-19: брой 138 / 10 април 2020 г., вкл. антикризисни мерки в подкрепа на българската туристическа индустрия, предложени от НБТ, изпратени