Новини

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 291 / 23 ЮНИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 17 – 23 юни 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 291 / 23 ЮНИ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 290 / 16 ЮНИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 10 – 16 юни 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 290 / 16 ЮНИ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 289 / 9 ЮНИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 3 – 9 юни 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 289 / 9 ЮНИ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 288 / 2 ЮНИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 27 май – 2 юни 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 288 / 2 ЮНИ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 287 / 26 МАЙ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 20 – 26 май 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 287 / 26 МАЙ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 286 / 19 МАЙ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 13 – 19 май 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 286 / 19 МАЙ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 285 / 12 МАЙ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 6 – 12 май 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 285 / 12 МАЙ 2023 г.

 • NBT UNWTO logo

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 284 / 5 МАЙ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 29 април – 5 май 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 284 / 5 МАЙ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 283 / 28 АПРИЛ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 22 – 28 април 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 283 / 28 АПРИЛ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 282 / 21 АПРИЛ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 14 – 21 април 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 282 / 21 АПРИЛ 2023 г.