ТУРИЗМЪТ В ЦИФРИ

9273000
чуждестранни туристи за 2018 г.
4
ръст на чуждестранните туристи 2018 г. спрямо 2017 г.
3
млрд. евро приход от туризъм 2018 г.
Всички новини

Новини