КОНТАКТИ

Национален борд по туризъм

Сдружение с нестопанска цел

Седалище: гр. София 1504, ул. “Оборище” 19

Офис: гр. София 1113, ул. “Николай Хайтов” 2, вх. Д, ет. 2

T +359 2 9714461

Изпълнителен директор: д-р Полина Карастоянова

Зам.-председател на УС: д-р Мартин Захариев
M +359 888 800333

e-mail: office@nationaltourismboard.bg; web@nationaltourismboard.bg

НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ

Сдружение с нестопанска цел

Седалище: гр. София 1504, ул. “Оборище” 19

Офис: гр. София 1113, ул. “Николай Хайтов” 2
вх. Д, ет. 2

T +359 2 9714461

Изпълнителен директор: д-р Полина Карастоянова

Зам.-председател: Мартин Захариев
M +359 888 800333

e-mail: office@nationaltourismboard.bg