Добро управление

 1. В резултат от изпълнение на Дейност 1 от Проект № BG05SFOP001-2.009-0150 „Повишаване участието на бизнеса и гражданското общество при формиране и мониторинг на политики в законодателство в сектор „Туризъм“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, е изготвен Доклад „Добри практики на националните туристически организации на Австрия, Гърция, Дания, Сърбия, Финландия и Хърватия“

  Изпълнител: „Модус Девелопмент“ ЕООД

  Доклад: линк

 2. В резултат от изпълнение на Дейност 2 от Проект № BG05SFOP001-2.009-0150 „Повишаване участието на бизнеса и гражданското общество при формиране и мониторинг на политики в законодателство в сектор „Туризъм“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, е изготвен Доклад „Механизми и инструментариум за Мониторинг, контрол, оценка и обратна връзка от страна на гражданите и бизнеса за действията на администрацията при осъществяване и разходване на средствата за национален маркетинг и реклама“

  Изпълнител: „Евро Проекти“ ЕООД

  Доклад: линк

 3. При изпълнение на Дейност 4 по Проект № BG05SFOP001-2.009-0150 „Повишаване участието на бизнеса и гражданското общество при формиране и мониторинг на политики в законодателство в сектор „Туризъм“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, е проведена кръгла маса на 23.06.2020 г.


  Презентация на доклад „Добри практики на националните туристически организации на Австрия, Гърция, Дания, Сърбия, Финландия и Хърватия“ – линк


  Презентация на доклад „Механизми и инструментариум за мониторинг, контрол, оценка и обратна връзка от страна на гражданите и бизнеса за действията на администрацията при осъществяване и разходване на средствата за национален маркетинг и реклама“ – линк

 4. При изпълнение на Дейност 4 по Проект № BG05SFOP001-2.009-0150 „Повишаване участието на бизнеса и гражданското общество при формиране и мониторинг на политики в законодателство в сектор „Туризъм“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, е проведена кръгла маса на 26.11.2020 г.


  Презентация на доклад „Анализ на действащото законодателство, изготвяне на предложения за нормативни промени“ – линк

 5. В резултат от изпълнение на Дейност 3 от проект Проект № BG05SFOP001-2.009-0150 „Повишаване участието на бизнеса и гражданското общество при формиране и мониторинг на политики и законодателство в сектор „Туризъм“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, е изготвен Доклад „Анализ на действащото законодателство, изготвяне на предложения за нормативни промени“

  Изпълнител: „Център за обществени поръчки, проекти и анализи“ ЕООД

  Доклад: линк

 6. При изпълнение на Дейност 3 по Проект № BG05SFOP001-2.009-0150 „Повишаване участието на бизнеса и гражданското общество при формиране и мониторинг на политики в законодателство в сектор „Туризъм“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд са отправени препоръки към държавната администрация – Министерство на туризма на Р. България.
  Препоръки към държавната администрация – линк
ПУБЛИКАЦИИ ОТ ЗАМ-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИЛЕКТОР НА НБТ Д-Р МАРТИН ЗАХАРИЕВ:

 1. Събитие: Hainan World Leisure Tourism Expo 2017, гр. Хайку, Китай, 15-17.11.2017 г.
 2. Автор: Мартин Захариев. Презентации:

 3. Събитие: High-level Meeting of the Ministers of Tourism of the EU member states „Tourism and economic growth“, 12th – 13th of February 2018 , Sofia, Bulgaria
 4. Автор: Мартин Захариев. Доклад: THE BALKAN JEWELS – 12 Days Transnational round FAM trip in Greece Bulgaria & Romania Developed for TA and OTA

 5. Събитие: Western Balkans Digital Summit, Skopje 18th-19th April 2018
 6. Автор: Мартин Захариев. Презентация: Digital Content Matters

 7. Събитие: 7-ма среща на ръководителите на правителствата на страните от Централна и Източна Европа и Китай „16+1“ – Бизнес форум, София, НДК, 7 юли 2018 г.; Панел – Туризъм
 8. Автор: Мартин Захариев. Презентация: How To Develop Bulgaria Brand Via Digital Market In China

 9. Събитие: 5-та Годишна среща на Национален борд по туризъм, София, 12 юни 2018 г.
 10. Автор: Мартин Захариев. Доклад: България като бранд. Как да подобрим репутацията на България като туристическа дестинация

 11. Събитие: Fourth local leaders’ meeting of the Central and Eastern European Countries and China “Global Thinking, Local Action”, Sofia, 20 October 2018
 12. Автор: Мартин Захариев. Доклад: HOW TO INCREASE THE VISIBILITY OF BULGARIA AND THE REGION AS A TOURIST DESTINATION FOR THE CHINESE TOURISTS

 13. Събитие: Конференция на Национален борд по туризъм със съдействието на Министерство на туризма и Държавна агенция „Електронно управление“ – „Дигиталната трансформация в туризма. Бъдещето. Сега!“, х-л ИнтерКонтинентал, София, 1 ноември 2018 г.
 14. Автор: Мартин Захариев. Доклад: Thinking Outside of The Box

 15. Събитие: 40th UNWTO Affiliate Members Plenary Session: International Seminar on Harnessing Cultural Tourism through Innovation and Technology, Hamedan, Iran, 12-14 November 2018
 16. Автор: Мартин Захариев. Доклад: The Next Hit – Smart Destinations