Новини

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 273 / 17 ФЕВРУАРИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 11 – 17 февруари 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 273 / 17 ФЕВРУАРИ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 272 / 10 ФЕВРУАРИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 4 – 10 февруари 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 272 / 10 ФЕВРУАРИ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 271 / 3 ФЕВРУАРИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 28 януари – 3 февруари 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 271 / 3 ФЕВРУАРИ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 270 / 27 ЯНУАРИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 21 – 27 януари 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 270 / 27 ЯНУАРИ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 269 / 20 ЯНУАРИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 14 – 20 януари 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 269 / 20 ЯНУАРИ 2023 г.

 • NBT UNWTO logo

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 268 / 13 ЯНУАРИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 7 – 13 януари 2022 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 268 / 13 ЯНУАРИ 2023 г.

 • NBT UNWTO logo

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 267 / 6 ЯНУАРИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 1 – 6 януари 2022 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 267 / 6 ЯНУАРИ 2023 г.

 • NBT UNWTO logo

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 266 / 23 ДЕКЕМВРИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 17 – 23 декември 2022 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 266 / 23 ДЕКЕМВРИ 2022 г.

 • NBT UNWTO logo

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 265 / 16 ДЕКЕМВРИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 10 – 16 декември 2022 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 265 / 16 ДЕКЕМВРИ г.

 • NBT UNWTO logo

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 264 / 9 ДЕКЕМВРИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 3 – 9 декември 2022 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 264 / 9 ДЕКЕМВРИ г.