Новини

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 282 / 21 АПРИЛ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 14 – 21 април 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 282 / 21 АПРИЛ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 281 / 13 АПРИЛ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 8 – 13 април 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 281 / 13 АПРИЛ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 280 / 7 АПРИЛ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 1 – 7 април 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 280 / 7 АПРИЛ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 279 / 31 МАРТ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 25 – 31 март 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 279 / 31 МАРТ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 278 / 24 МАРТ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 18 – 24 март 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 278 / 24 МАРТ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 277 / 17 МАРТ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 11 – 17 март 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 277 / 17 МАРТ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 276 / 10 МАРТ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 4 – 10 март 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 276 / 10 МАРТ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 275 / 4 МАРТ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 25 февруари – 3 март 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 275 / 4 МАРТ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 274 / 24 ФЕВРУАРИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 18 – 24 февруари 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 274 / 24 ФЕВРУАРИ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 273 / 17 ФЕВРУАРИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 11 – 17 февруари 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 273 / 17 ФЕВРУАРИ 2023 г.