Новини

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 237 / 3 ЮНИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 28 май – 3 юни май 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на отминаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: БРОЙ

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 236 / 27 МАЙ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 24 – 27 май 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на отминаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: брой 236 /

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 235 / 20 МАЙ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 14 – 20 май 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на отминаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: брой 235 /

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 234 / 13 МАЙ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 6 – 13 май 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на отминаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: брой 234 /

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 233 / 5 МАЙ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 30 април – 5 май 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на отминаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: брой 233

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 232 / 29 АПРИЛ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 22 – 29 април 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: брой 232 /

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 231 / 21 АПРИЛ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 16 – 21 април 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: брой 231 /

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 230 / 15 АПРИЛ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 9 – 15 април 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: брой 230 /

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 229 / 8 АПРИЛ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 2 – 8 април 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: брой 229 /

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 228 / 1 АПРИЛ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 19 март – 1 април 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: брой 228