Новини

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 204 / 1 ОКТОМВРИ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 25 септември – 1 октомври 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 204 / 1 октомври 2021 г.

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 203 / 24 СЕПТЕМВРИ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 18 – 24 септември 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 203 / 24 септември 2021 г.

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 202 / 17 СЕПТЕМВРИ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 11 – 17 септември 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 202 / 17 септември 2021 г.

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 201 / 10 СЕПТЕМВРИ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 4 – 10 септември 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 201 / 10 септември 2021 г.

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 200 / 3 СЕПТЕМВРИ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 27 август – 3 септември 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 200 / 3 септември 2021 г.

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 199 / 27 АВГУСТ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 14 – 27 август 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 199 / 27 август 2021 г.

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 198 / 13 АВГУСТ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 31 юли – 13 август 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 198 / 13 август 2021 г.

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 197 / 30 ЮЛИ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 24 – 30 юли 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 197 / 30 юли 2021 г.

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 196 / 23 ЮЛИ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 17 – 23 юли 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 196 / 23 юли 2021 г.

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 195 / 16 ЮЛИ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 10 – 16 юли 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 195 / 16 юли 2021 г.