Новини

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 288 / 2 ЮНИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 27 май – 2 юни 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 288 / 2 ЮНИ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 287 / 26 МАЙ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 20 – 26 май 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 287 / 26 МАЙ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 286 / 19 МАЙ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 13 – 19 май 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 286 / 19 МАЙ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 285 / 12 МАЙ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 6 – 12 май 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 285 / 12 МАЙ 2023 г.

 • NBT UNWTO logo

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 284 / 5 МАЙ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 29 април – 5 май 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 284 / 5 МАЙ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 283 / 28 АПРИЛ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 22 – 28 април 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 283 / 28 АПРИЛ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 282 / 21 АПРИЛ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 14 – 21 април 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 282 / 21 АПРИЛ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 281 / 13 АПРИЛ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 8 – 13 април 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 281 / 13 АПРИЛ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 280 / 7 АПРИЛ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 1 – 7 април 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 280 / 7 АПРИЛ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 279 / 31 МАРТ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 25 – 31 март 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 279 / 31 МАРТ 2023 г.