Новини

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 244 / 22 ЮЛИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 16 – 22 юли 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на отминаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: БРОЙ 244 /

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 243 / 15 ЮЛИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 2 – 8 юли 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на отминаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: БРОЙ 243 /

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 242 / 8 ЮЛИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 2 – 8 юли 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на отминаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: БРОЙ 242 /

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 241 / 1 ЮЛИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 25 юни – 1 юли 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на отминаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: БРОЙ 241

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 240 / 24 ЮНИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 18 – 24 юни 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на отминаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: БРОЙ 240 /

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 239 / 17 ЮНИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 11 – 17 юни 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на отминаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: БРОЙ 239 /

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 238 / 10 ЮНИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 4 – 10 юни 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на отминаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: БРОЙ 238 /

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 237 / 3 ЮНИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 28 май – 3 юни май 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на отминаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: БРОЙ

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 236 / 27 МАЙ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 24 – 27 май 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на отминаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: брой 236 /

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 235 / 20 МАЙ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 14 – 20 май 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на отминаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: брой 235 /