Новини

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 319 / 8 МАРТ 2024

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 2 – 8 март 2024 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и най-значимите избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: 319 / 8 МАРТ 2024 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 318 / 1 МАРТ 2024

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 24 февруари – 1 март 2024 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и най-значимите избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: 318 / 1 МАРТ 2024 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 317 / 23 ФЕВРУАРИ 2024

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 17 – 23 февруари 2024 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и най-значимите избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: 317 / 23 ФЕВРУАРИ 2024 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 316 / 16 ФЕВРУАРИ 2024

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 10 – 16 февруари 2024 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и най-значимите избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: 316 / 16 ФЕВРУАРИ 2024 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 315 / 9 ФЕВРУАРИ 2024

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 3 – 9 февруари 2024 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и най-значимите избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: 315 / 9 ФЕВРУАРИ 2024 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 314 / 2 ФЕВРУАРИ 2024

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 27 януари – 2 февруари 2024 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и най-значимите избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: 314 / 2 ФЕВРУАРИ 2024 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 313 / 26 ЯНУАРИ 2024

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 20 – 26 януари 2024 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и най-значимите избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: 313 / 26 ЯНУАРИ 2024 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 312 / 19 ЯНУАРИ 2024

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 13 – 19 януари 2024 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и най-значимите избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: 312 / 19 ЯНУАРИ 2024 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 311 / 12 ЯНУАРИ 2024

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 1 – 12 януари 2024 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и най-значимите избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: 311 / 12 ЯНУАРИ 2024 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 310 / 22 ДЕКЕМВРИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 16 – 22 декември 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и най-значимите избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: 310 / 22 ДЕКЕМВРИ 2023 г.