Новини

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 183 / 9 април 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 3 – 9 април 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 183 / 9 април 2021 г.

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 182 / 2 април 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 27 март – 2 април 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 182 / 2 април 2021 г.

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 181 / 26 март 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 20 – 26 март, 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 181 / 26 март 2021 г.

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 180 / 19 март 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 13 – 19 март, 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 180 / 19 март 2021 г.

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 179 / 12 март 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 6 – 12 март, 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 179 / 12 март 2021 г.

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 178 / 5 март 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 27 февруари – 5 март, 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 178 / 5 март 2021 г.

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 177 / 26 февруари 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 20 – 26 февруари, 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 177 / 26 февруари 2021 г.

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 176 / 19 февруари 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 13 – 19 февруари, 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 176 / 19 февруари 2021 г.

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 175 / 12 февруари 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 6 – 12 февруари, 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 175 / 12 февруари 2021 г.

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 174 / 5 февруари 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 30 януари – 5 февруари, 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 174 / 5 февруари 2021 г.