Новини

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 278 / 24 МАРТ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 18 – 24 март 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 278 / 24 МАРТ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 277 / 17 МАРТ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 11 – 17 март 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 277 / 17 МАРТ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 276 / 10 МАРТ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 4 – 10 март 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 276 / 10 МАРТ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 275 / 4 МАРТ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 25 февруари – 3 март 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 275 / 4 МАРТ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 274 / 24 ФЕВРУАРИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 18 – 24 февруари 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 274 / 24 ФЕВРУАРИ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 273 / 17 ФЕВРУАРИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 11 – 17 февруари 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 273 / 17 ФЕВРУАРИ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 272 / 10 ФЕВРУАРИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 4 – 10 февруари 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 272 / 10 ФЕВРУАРИ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 271 / 3 ФЕВРУАРИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 28 януари – 3 февруари 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 271 / 3 ФЕВРУАРИ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 270 / 27 ЯНУАРИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 21 – 27 януари 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 270 / 27 ЯНУАРИ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 269 / 20 ЯНУАРИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 14 – 20 януари 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 269 / 20 ЯНУАРИ 2023 г.