Новини

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 224 / 4 МАРТ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 26 февруари – 4 март 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: брой 224

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 223 / 25 ФЕВРУАРИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 19 – 25 февруари 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19 и новата военна обстановка в Украйна: брой 223

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 222 / 18 ФЕВРУАРИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 12 – 18 февруари 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 222 / 18 февруари 2022 г.

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 221 / 11 ФЕВРУАРИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 5 – 11 февруари 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 221 / 11 февруари 2022 г.

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 220 / 4 ФЕВРУАРИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 29 януари – 4 февруари 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 220 / 4 февруари 2022 г.

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 219 / 28 ЯНУАРИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 15 – 22 януари 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 219 / 28 януари 2022 г.

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 218 / 22 ЯНУАРИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 15 – 22 януари 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 218 / 22 януари 2022 г.

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 217 / 14 ЯНУАРИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 8 – 14 януари 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 217 / 14 януари 2022 г.

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 216 / 7 ЯНУАРИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 18 декември 2021 г. – 7 януари 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 216 / 7 януари

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 215 / 17 ДЕКЕМВРИ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 11 – 17 декември 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 215 / 17 декември 2021 г.