Новини

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 303 / 27 ОКТОМВРИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 21 – 27 октомври 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и най-значимите избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: 303 / 27 ОКТОМВРИ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 302 / 20 ОКТОМВРИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 14 – 20 октомври 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и най-значимите избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: 302 / 20 ОКТОМВРИ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 301 / 13 ОКТОМВРИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 7 – 13 октомври 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и най-значимите избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: 301 / 13 ОКТОМВРИ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 300 / 6 ОКТОМВРИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 30 септември – 6 октомври 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и най-значимите избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: 300 / 6 ОКТОМВРИ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 299 / 29 СЕПТЕМВРИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 22 – 29 септември 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и най-значимите избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 299 / 29 СЕПТЕМВРИ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 298 / 21 СЕПТЕМВРИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 9 – 21 септември 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и най-значимите избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 298 / 21 СЕПТЕМВРИ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 297 / 8 СЕПТЕМВРИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 29 юли – 8 септември 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 297 / 8 СЕПТЕМВРИ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 296 / 28 ЮЛИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 22 – 21 юли 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 296 / 28 ЮЛИ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 295 / 21 ЮЛИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 15 – 21 юли 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 295 / 21 ЮЛИ 2023 г.

 • НБТ UNWTO

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 294 / 14 ЮЛИ 2023

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 8 – 14 юли 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 294 / 14 ЮЛИ 2023 г.