Новини

 • UNWTO NBT

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 249 / 26 АВГУСТ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 20 – 26 август 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на променящата се пандемия от COVID-19 и военната обстановка в

 • UNWTO NBT

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 248 / 19 АВГУСТ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 13 – 19 август 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на отминаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна:

 • НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 247 / 12 АВГУСТ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 6 – 12 август 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на отминаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: БРОЙ 247 /

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 246 / 5 АВГУСТ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 30 юли – 5 август 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на отминаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: БРОЙ 246

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 245 / 29 ЮЛИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 23 – 29 юли 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на отминаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: БРОЙ 245 /

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 244 / 22 ЮЛИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 16 – 22 юли 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на отминаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: БРОЙ 244 /

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 243 / 15 ЮЛИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 2 – 8 юли 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на отминаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: БРОЙ 243 /

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 242 / 8 ЮЛИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 2 – 8 юли 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на отминаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: БРОЙ 242 /

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 241 / 1 ЮЛИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 25 юни – 1 юли 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на отминаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: БРОЙ 241

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 240 / 24 ЮНИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 18 – 24 юни 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на отминаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: БРОЙ 240 /