Георги Чопев

Г-н Георги Чопев е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява БЛВД ООД.

Инвеститор с дългогодишен опит в сферата на търговията, недвижими имоти, хотелиерство и ресторантьорство.

В момента изпълнява длъжността управител на БЛВД ООД, дружеството собственик на Sense Hotel Sofia където извършва цялостна организация и ръководство на търговското дружество.

Ръководи и представлява търговското дружество съобразно изискванията на закона, разработената бизнес стратегия и правилата на добрата търговска практика.

Разработва и осигурява изпълнението на бизнес план за дейността на дружеството.

Осигурява изпълнението на бизнес плана по най-ефективния за дружеството начин. Решава всички ръководни въпроси по дейността на дружеството.