МИСИЯ И ВИЗИЯ

Националният борд по туризъм представлява обединения интерес на туристически сдружения (браншови, регионални и продуктови организации), общини, крупни инвеститори в областта на туристическата индустрия и свързаните с нея отрасли в икономиката. Националният борд по туризъм e конструктивен партньор и взаимодейства с всички държавни институции, които имат отношение към формиране на национална туристическа политика, стратегия и съответната законова регламентация за развитието на туристическата индустрия в България.

Сдружение Национален борд по туризъм е регистрирано с Решение 1 на Софийски градски съд от 18 май 2006 г.

Сред учредителите на Националния борд по туризъм са сериозни компании, солидни инвеститори, международни туроператори и значими участници в
икономическия живот на България. Сдружението е легитимен правен субект, най-големият в неправителствения сектор в областта на туризма регистриран в обществена полза.

От 2017 г. Националният борд по туризъм е член на Международната асоциация на хотелите и ресторантите (IHRA).

От м. юли 2018 г. Националният борд по туризъм е асоцииран член на Световната организация по туризъм към ООН (UNWTO).

От м. февруари 2019 г. Националният борд по туризъм е член на сдружение „Произведено в България – Съюз на малкия и среден бизнес”.

От м. април 2019 г. Националният борд по туризъм е Пряк член на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

От м. юни 2019 г. Националният борд по туризъм е член на Българската стопанска камера (БСК).

От м. юли 2019 г. Националният борд по туризъм е член на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Мисия

Нашата мисия е постигане на синергия между централната администрация, местното самоуправление и бизнеса за подобряване на местните икономики и създаване на нови работни места.

Националният борд по туризъм формулира проблеми и принципни въпроси от общ интерес, чието решаване ще доведе до повишаване на конкурентно
способността на българския туристически продукт, свързани с регионалното развитие, инфраструктура, концесии, промотирането на нови туристически продукти, развитието на нови пазари, подготовката на кадри, изграждането на мрежа от туристически представителства в чужбина.

Устав на Aрбитражния съд на туристическата индустрия при Сдружение Национален борд по туризъм, приет от Управителния съвет на Националния борд по туризъм на заседание от 20 февруари 2013 г.

Правилник на Арбитражния съд на туристическата индустрия при Сдружение Национален борд по туризъм.

Етичен кодекс на Световната организация по туризъм към ООН (български език)

UNWTO - Global Code of Ethics guidelines (English)

UNWTO Global Code of Ethnics for Tourism (English)

Визия

Визия 2030 на НБТ за стратегическо позициониране на дестинация България включва:

Сигурност на екосистемите и предоставяните от тях услуги.

Достъпна околна среда.

Предлагане на традиционни продукти в традиционна среда.

Добре познати местни марки за качество.

Туристически атракции - културни и природни забележителности, и нематериално културно наследство с приятели в страната и чужбина.

Чувствителен принос на туризма за подобряването на местните икономики и създаване на работни места.

Данни за НБТ

Общ брой легла на членовете на НБТ: 51 852

Общ брой леглоденонощия: 18 925 980

Пазарен дял от легловата база: 16,07%

Пазарен дял към общия брой нощувки: 41,57%

Брой реализирани нощувки през 2016: 8 895 210

Брой обслужени туристи: 1 853 168

Среден престой: 4,8 дни

Средна годишна заетост: 47%

Общ приход от нощувки: 610 млн. лева

Средна цена на нощувка: 68.50 лева

Среден приход от турист: 754.07 лева

Общ приход от туризъм: 1 397 288 672 лева

Дял от общите приходи от туризъм: 23,28%

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 • Красимир Гергов

  Красимир Гергов – Председател

  Г-н Красимир Гергов e Председател на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм. Роден в София през 1961 г.,...

  Виж повече
 • Мартин Захариев

  д-р Мартин Захариев – Заместник-председател

  Д-р Мартин Захариев е Заместник-председател на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм. През последните 25 години работи в...

  Виж повече
 • Поли Карастоянова

  д-р Полина Карастоянова – Изпълнителен директор

  Д-р Полина Карастоянова е Изпълнителен директор на Сдружение Национален борд по туризъм. Г-жа Карастоянова е родена в гр. Пловдив, завършила...

  Виж повече
 • Мариян Беляков

  Мариян Беляков

  Г-н Мариян Беляков е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм, в качеството си на Изпълнителен директор...

  Виж повече
 • Константин Бояджиев

  Константин Бояджиев

  Г-н Константин Бояджиев е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява Галакси Инвестмънт Груп ООД....

  Виж повече
 • Георги Велчев

  Георги Велчев

  Г-н Георги Велчев е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява „Тетрареал” АД. Г-н Георги...

  Виж повече
 • Николай Вълканов

  проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов

  Проф. дтн инж. Николай Вълканов е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява „Боровец Хилс”...

  Виж повече
 • Ивелина Гацева

  Ивелина Гацева

  Ивелина Гацева е изпълнителен директор на Феста хотели АД.

  Виж повече
 • Йордан Карталов

  Йордан Карталов

  Г-н Йордан Карталов е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява Грийнлайф Резортс ЕАД. Йордан...

  Виж повече
 • Елена Косева

  Елена Косева

  Г-жа Елена Косева представлява Св. Св. Константин и Елена холдинг АД в Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм.  Елена...

  Виж повече
 • Радка Минева

  Радка Минева

  Г-жа Радка Минева е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява Балкан Холидейз Сървисис ЕООД,...

  Виж повече
 • Николай Недялков

  Николай Недялков

  Г-н Николай Недялков е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява СОК Камчия ЕАД. Николай...

  Виж повече
 • Ангел Палийски

  Ангел Палийски

  Г-н Ангел Палийски е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява Хастингс ЕООД. Ангел Палийски...

  Виж повече
 • Калин Пешов

  Г-н Калин Пешов е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява Джи Хотелс ЕАД. Калин...

  Виж повече
 • Максим Солаков

  Максим Солаков

  Г-н Максим Солаков е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява Булимпекс АД, което управлява...

  Виж повече
 • Лъчезар Тодоров

  Г-н Лъчезар Тодоров е член на Управителния съвет на сдружение Национален борд по туризъм и представлява Тера Тур Сервиз ЕООД....

  Виж повече
 • Христо Тодоров

  Христо Тодоров

  Г-н Христо Тодоров е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява България Еър EАД. Христо...

  Виж повече
 • Тихомир Трендафилов

  Тихомир Трендафилов

  Г-н Тихомир Трендафилов е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм. Тихомир Трендафилов е Управител на „Т....

  Виж повече
 • Славчо Христов

  Г-н Славчо Христов е член на Управителния съвет на сдружение Национален борд по туризъм и представлява Златни Пясъци АД. Славчо...

  Виж повече
 • Пламен Хутов

  Пламен Хутов

  Г-н Пламен Хутов е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява ВГ АД. Г-н Пламен...

  Виж повече
 • Веселина Цоцоркова

  Веселина Цоцоркова

  Г-жа Веселина Цоцоркова е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява Тракийски Хотелиери ЕООД. Веселина...

  Виж повече
 • Георги Чопев

  Георги Чопев

  Г-н Георги Чопев е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява БЛВД ООД. Инвеститор с...

  Виж повече

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 • проф. Стоян Денчев

  Проф. Стоян Денчев

  Проф. Стоян Денчев е Председател на Контролния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм. Проф. Денчев е също председател на...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Мария Арсова

  Мария Арсова

  Мария Арсова е член на Контролния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм. Мария Арсова е завършила магистърска програма по...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Румен Драганов

  Доц. д-р. инж. Румен Драганов

  Доц. д-р. инж. Румен Драганов е член на Контролния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм. Неговата биография започва на...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Янита Тончева

  адв. Янита Тончева

  Янита Тончева завършва магистър по право в СУ “Св. Климент Охридски”, с професионална квалификация Правна и съдебна система на Европейския...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Томислав Цолов

  Томислав Цолов

  Томислав Цолов е роден на 6 декември 1970 г. в София. Той е магистър от СУ „Св. Климент Охридски”, специалност...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ

ЧЛЕНОВЕ