адв. Янита Тончева

Янита Тончева завършва магистър по право в СУ “Св. Климент Охридски”, с професионална квалификация Правна и съдебна система на Европейския съюз в него и Университет Нанси-2, Франция.

Адв. Янита Тончева има опит като правен консултант и ръководител на проекти по възлагане от Световна банка – клон София, Международен валутен фонд, УНИЦЕФ България и др. Професионалният й опит в областта на правото включва изготвяне на анализи за обществени поръчки, концесии във воден и енергиен сектор, вещното право, търговското право и ГПП, медийно право, екологично право и околна среда, строителство и териториално устройство, нормотворчество.

Адв. Янита Тончева е член на УС на Българско Сдружение на Участници в Програмите IDLO, учредител на Клуб на жените предприемачи и мениджъри в България, член на УС на Сдружение с нестопанска цел Българска Тренировъчна Централа, както и Българската асоциация по водите, Българо-швейцарска търговска камара, Дамски бизнес форум.

От 1999 г. до момента адв. Янита Тончева е собственик на Модус Консулт ЕООД, а от 2006 г. е член на Контролния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм.