д-р Полина Карастоянова – Изпълнителен директор

Д-р Полина Карастоянова е Изпълнителен директор на Сдружение Национален борд по туризъм.

Г-жа Карастоянова е родена в гр. Пловдив, завършила е икономика в УНСС и втора магистърска степен по масови комуникации в Нов български университет. Работила е като финансов консултант на български и международни компании.

От 2003 година свързва работата си тясно с развитието на туризма в България, когато Българската организация за конгресен туризъм я кани за свой изпълнителен директор.

През 2006 г. е сред учредителите на Националния борд по туризъм и е избрана за изпълнителен директор на организацията.

Избрана за народен представител в 43 НС. Председател на Комисията по културата и медиите, зам.-председател на Комисията по икономическа политика и туризъм и Ръководител на делегацията в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) в 43 НС.

От 2018 г. Полина Карастоянова е доктор, професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“, Университет по библиотекознание и информационни технологии.