Радка Минева

Г-жа Радка Минева е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява Балкан Холидейз Сървисис ЕООД, на което е управител.

Г-жа Радка Минева също е член на Надзорния съвет на Първа инвестиционна банка АД.