Блексирама АД

www.blacksearama.com

Контакти

Румен Меченски

Директор маркетинг и продажби

blacksearama@blacksearama.com

(00359) 886 601 158

https://www.facebook.com/blacksearama

https://www.youtube.com/channel/UCVA1_lxmabM1lehIVJQuplQ

https://plus.google.com/116574210110998145692

https://twitter.com/BlackSeaRama