Тихомир Трендафилов

Г-н Тихомир Трендафилов е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм.

Тихомир Трендафилов е Управител на „Т. Трендафилов“ ЕООД.