Мария Арсова

Мария Арсова е член на Контролния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм.

Мария Арсова е завършила магистърска програма по масови комуникации в Софийски университет "Св. Климент Охридски", както и Националното средно училище по културата в Горна Баня.

Професионалната й реализация включва позиции като директор Реклама и връзки с обществеността на българския национален превозвач България Еър, ръководител на отдел Връзки с обществеността на Министерство на търговията и туризам, мениджър връзки с обществеността на Актавис (Балканфарма), както и външен лектор по практични аспекти на маркетинговата теория в Университета по национално и световно стопанство.

Г-жа Арсова е управляващ партньор в Ивент Дизайн от 2006 г. Ивент Дизайн е водеща компания за цялостна организация на събития, както и професионален конгресен организатор.