Св. Св. Константин и Елена холдинг АД

www.stconstantine.bg

Контакти

Елена Косева

Изпълнителен директор

ceo@stconstantine.bg

+359 52 663 706

https://www.facebook.com/stconstantine.bg/