Проф. Стоян Денчев

Проф. Стоян Денчев е Председател на Контролния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм. Проф. Денчев е също председател на Общото събрание на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ) и Директор на Института по информация и сигурност към УНИБИТ.