Новини

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 200 / 3 СЕПТЕМВРИ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 27 август – 3 септември 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 200 / 3 септември 2021 г.

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 199 / 27 АВГУСТ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 14 – 27 август 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 199 / 27 август 2021 г.

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 198 / 13 АВГУСТ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 31 юли – 13 август 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 198 / 13 август 2021 г.

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 197 / 30 ЮЛИ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 24 – 30 юли 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 197 / 30 юли 2021 г.

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 196 / 23 ЮЛИ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 17 – 23 юли 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 196 / 23 юли 2021 г.

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 195 / 16 ЮЛИ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 10 – 16 юли 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 195 / 16 юли 2021 г.

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 194 / 9 ЮЛИ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 26 юни – 9 юли 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 194 / 9 юли 2021 г.

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 193 / 25 ЮНИ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 19 – 25 юни 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 193 / 25 юни 2021 г.

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 192 / 18 ЮНИ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 12 – 18 юни 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 192 / 18 юни 2021 г.

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 191 / 11 ЮНИ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 5 – 11 юни 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 191 / 11 юни 2021 г.