Новини

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 195 / 16 ЮЛИ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 10 – 16 юли 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 195 / 16 юли 2021 г.

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 194 / 9 ЮЛИ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 26 юни – 9 юли 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 194 / 9 юли 2021 г.

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 193 / 25 ЮНИ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 19 – 25 юни 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 193 / 25 юни 2021 г.

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 192 / 18 ЮНИ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 12 – 18 юни 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 192 / 18 юни 2021 г.

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 191 / 11 ЮНИ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 5 – 11 юни 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 191 / 11 юни 2021 г.

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 190 / 4 ЮНИ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 29 май – 4 юни 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 190 / 4 юни 2021 г.

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 189 / 28 май 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 22 – 28 май 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 189 / 28 май 2021 г.

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 188 / 21 май 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 15 – 21 май 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 188 / 21 май 2021 г.

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 187 / 14 май 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 1 – 14 май 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 187 / 14 май 2021 г.

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 186 / 30 април 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 24 – 30 април 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 186 / 30 април 2021 г.