Новини

 • NTB UNWTO logo

  СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 156 / 4 септември 2020

  Обзорен информационен бюлетин на НБТ за периода 8 август – 4 септември, 2020 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 156 / 4 септември 2020 г.

 • NTB UNWTO logo

  СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 155 / 7 август 2020

  Седмичен информационен бюлетин на НБТ, който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 155 / 7 август 2020 г.

 • NTB UNWTO logo

  СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 154 / 31 юли 2020

  Седмичен информационен бюлетин на НБТ, който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 154 / 31 юли 2020 г.

 • NTB UNWTO logo

  СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 153 / 24 юли 2020

  Седмичен информационен бюлетин на НБТ, който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 153 / 24 юли 2020 г.

 • NTB UNWTO logo

  СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 152 / 17 юли 2020

  Седмичен информационен бюлетин на НБТ, който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 152 / 17 юли 2020 г.

 • NTB UNWTO logo

  СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 151 / 10 юли 2020

  Седмичен информационен бюлетин на НБТ, който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 151 / 10 юли 2020 г.

 • NTB UNWTO logo

  СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 150 / 3 юли 2020

  Седмичен информационен бюлетин на НБТ, който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 150 / 3 юли 2020 г.

 • NTB UNWTO logo

  СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 149 / 26 юни 2020

  Седмичен информационен бюлетин на НБТ, който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 149 / 26 юни 2020 г.

 • NTB UNWTO logo

  СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 148 / 19 юни 2020

  Седмичен информационен бюлетин на НБТ, който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 148 / 19 юни 2020 г.

 • NTB UNWTO logo

  СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 147 / 12 юни 2020

  Седмичен информационен бюлетин на НБТ, който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в извънредната ситуация с пандемията от COVID-19: брой 147 / 12 юни 2020 г.