Новини

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 176 / 19 февруари 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 13 – 19 февруари, 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 176 / 19 февруари 2021 г.

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 175 / 12 февруари 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 6 – 12 февруари, 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 175 / 12 февруари 2021 г.

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 174 / 5 февруари 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 30 януари – 5 февруари, 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 174 / 5 февруари 2021 г.

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 173 / 29 януари 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 23 – 29 януари, 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 173 / 29 януари 2021 г.

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 172 / 22 януари 2021

  Обзорен информационен бюлетин на НБТ за периода 16 – 22 януари, 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 172 / 22 януари 2021 г.

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 171 / 15 януари 2021

  Обзорен информационен бюлетин на НБТ за периода 9 – 15 януари, 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 171 / 15 януари 2021 г.

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 170 / 8 януари 2021

  Обзорен информационен бюлетин на НБТ за периода 19 декември, 2020 г., – 8 януари, 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 170 / 8 януари 2021 г.

 • NTB UNWTO logo

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 169 / 18 декември 2020

  Обзорен информационен бюлетин на НБТ за периода 12 – 18 декември, 2020 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 169 / 18 декември 2020 г.

 • NTB UNWTO logo

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 168 / 11 декември 2020

  Обзорен информационен бюлетин на НБТ за периода 21 ноември – 11 декември, 2020 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 168 / 11 декември 2020 г.

 • СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 167 / 27 ноември 2020

  Обзорен информационен бюлетин на НБТ за периода 14 – 20 ноември, 2020 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 167 / 27 ноември 2020 г.