Новини

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 228 / 1 АПРИЛ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 19 март – 1 април 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: брой 228

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 227 / 25 МАРТ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 12 – 18 март 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: брой 227 /

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 226 / 18 МАРТ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 12 – 18 март 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: брой 226 /

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 225 / 11 МАРТ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 5 – 11 март 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: брой 225 /

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 224 / 4 МАРТ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 26 февруари – 4 март 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: брой 224

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 223 / 25 ФЕВРУАРИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 19 – 25 февруари 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19 и новата военна обстановка в Украйна: брой 223

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 222 / 18 ФЕВРУАРИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 12 – 18 февруари 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 222 / 18 февруари 2022 г.

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 221 / 11 ФЕВРУАРИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 5 – 11 февруари 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 221 / 11 февруари 2022 г.

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 220 / 4 ФЕВРУАРИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 29 януари – 4 февруари 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 220 / 4 февруари 2022 г.

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 219 / 28 ЯНУАРИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 15 – 22 януари 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 219 / 28 януари 2022 г.