Новини

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 172 / 22 януари 2021

  Обзорен информационен бюлетин на НБТ за периода 16 – 22 януари, 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 172 / 22 януари 2021 г.

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 171 / 15 януари 2021

  Обзорен информационен бюлетин на НБТ за периода 9 – 15 януари, 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 171 / 15 януари 2021 г.

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 170 / 8 януари 2021

  Обзорен информационен бюлетин на НБТ за периода 19 декември, 2020 г., – 8 януари, 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 170 / 8 януари 2021 г.

 • NTB UNWTO logo

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 169 / 18 декември 2020

  Обзорен информационен бюлетин на НБТ за периода 12 – 18 декември, 2020 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 169 / 18 декември 2020 г.

 • NTB UNWTO logo

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 168 / 11 декември 2020

  Обзорен информационен бюлетин на НБТ за периода 21 ноември – 11 декември, 2020 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 168 / 11 декември 2020 г.

 • СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 167 / 27 ноември 2020

  Обзорен информационен бюлетин на НБТ за периода 14 – 20 ноември, 2020 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 167 / 27 ноември 2020 г.

 • UNWTO NBT

  СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 166 / 20 ноември 2020

  Обзорен информационен бюлетин на НБТ за периода 14 – 20 ноември, 2020 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 166 / 20 ноември 2020 г.

 • UNWTO NBT

  СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 165 / 13 ноември 2020

  Обзорен информационен бюлетин на НБТ за периода 7 – 13 ноември, 2020 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 165 / 13 ноември 2020 г.

 • СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 164 / 6 ноември 2020

  Обзорен информационен бюлетин на НБТ за периода 31 октомври – 6 ноември, 2020 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 164 / 6 ноември 2020 г.

 • СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 163 / 30 октомври 2020

  Обзорен информационен бюлетин на НБТ за периода 24 – 30 октомври, 2020 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 163 / 30 октомври 2020 г.