Новини

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 207 / 22 ОКТОМВРИ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 16 – 22 октомври 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 207 / 22 октомври 2021 г.

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 206 / 15 ОКТОМВРИ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 9 – 15 октомври 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 206 / 15 октомври 2021 г.

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 205 / 8 ОКТОМВРИ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 2 – 8 октомври 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 205 / 8 октомври 2021 г.

 • ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 204 / 1 ОКТОМВРИ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 25 септември – 1 октомври 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 204 / 1 октомври 2021 г.

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 203 / 24 СЕПТЕМВРИ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 18 – 24 септември 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 203 / 24 септември 2021 г.

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 202 / 17 СЕПТЕМВРИ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 11 – 17 септември 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 202 / 17 септември 2021 г.

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 201 / 10 СЕПТЕМВРИ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 4 – 10 септември 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 201 / 10 септември 2021 г.

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 200 / 3 СЕПТЕМВРИ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 27 август – 3 септември 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 200 / 3 септември 2021 г.

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 199 / 27 АВГУСТ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 14 – 27 август 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 199 / 27 август 2021 г.

 • UNWTO NBT

  ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 198 / 13 АВГУСТ 2021

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 31 юли – 13 август 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 198 / 13 август 2021 г.