Новини

 • UNWTO NBT

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 257 / 21 ОКТОМВРИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 15 – 21 октомври 2022 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 257 / 21 ОКТОМВРИ г.

 • UNWTO NBT

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 256 / 14 ОКТОМВРИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 8 – 14 октомври 2022 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 256 / 14 ОКТОМВРИ г.

 • UNWTO NBT

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 255 / 7 ОКТОМВРИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 24 – 30 септември 2022 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 255 / 7 ОКТОМВРИ г.

 • UNWTO NBT

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 254 / 30 СЕПТЕМВРИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 24 – 30 септември 2022 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на предстоящите предсрочни избори в България, военната обстановка в

 • UNWTO NBT

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 253 / 23 СЕПТЕМВРИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 17 – 23 септември 2022 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на предстоящите предсрочни избори в България, военната обстановка в

 • UNWTO NBT

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 252 / 16 СЕПТЕМВРИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 10 – 16 септември 2022 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на предстоящите предсрочни избори в България, отминаващата пандемия от

 • UNWTO NBT

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 251 / 9 СЕПТЕМВРИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 3 – 9 септември 2022 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на предстоящите предсрочни избори в България, отминаващата пандемия от

 • UNWTO NBT

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 250 / 2 СЕПТЕМВРИ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 27 август – 2 септември 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на променящата се пандемия от COVID-19 и военната обстановка

 • UNWTO NBT

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 249 / 26 АВГУСТ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 20 – 26 август 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на променящата се пандемия от COVID-19 и военната обстановка в

 • UNWTO NBT

  НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 248 / 19 АВГУСТ 2022

  Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 13 – 19 август 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на отминаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: