UNWTO Covid-19 Response by Countries 2020 Report

report

ПРОФЕСИОНАЛНА ДИСКУСИЯ

Дискусия

ВИДЕО: ХАРТА НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ 2020Цели да рестартира сектора своевременно, отговорно и чрез координираното въвеждане на нови здравословни и безопасни условия и протоколи за всяка част от веригата на туристическата дейност - включително пътуване, настаняване, храна, свободно време и забавление. Туризмът насърчава солидарността и приятелството и ще играе ключова роля за разширяване на доверието към дестинацията, с ползи, далеч надхвърлящи самия сектор, които ще тласнат икономиката ни към растеж. Хартата изразява декларираното желание на туристическия бизнес в България да отговори на очакванията на гостите за предприемане на мерки за създаване на сигурност в условията на Ковид -19 в местата за настаняване, хранене и развлечения, основана на насърчаване потреблението на продукти, произведени и изработени от български предприемачи.

НОВИНИ

 • СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 162 / 23 октомври 2020

  Обзорен информационен бюлетин на НБТ за периода 17 – 23 октомври, 2020 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 162 / 23 октомври 2020 г.

  Виж повече
 • Земенският манастир „Свети Йоан Богослов“

  Рекламират Земенския манастир „Свети Йоан Богослов“

  В инициативата за популяризиране на малко известни места и обекти се включва и Земенският манастир „Свети Йоан Богослов“. Храмът се намира в Конявската планина и е построен през 11-12 век. Това е единствената църква по нашите земи от Средновековния период, която не е опожарявана и разрушавана. Там посетителите могат да видят стенописи от два периода […]

  Виж повече
7-ма среща

ГЕНЕРАЛНИ СПОНСОРИ

КОРПОРАТИВНИ ПАРТНЬОРИ

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРИ

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ

Национален борд по туризъм изпълнява проект по програма „Добро управление“

Национален борд по туризъм изпълнява проект № BG05SFOP001-2.009-0150 с наименование „Повишаване участието на бизнеса и гражданското общество при формиране и мониторинг на политики и законодателство в сектор „Туризъм“ “ по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ от Оперативна програма „Добро управление“. Партньор по проекта е Министерство на туризма. Проектът е на стойност 89 532 лв. и следва да бъде изпълнен за 18 месеца. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100%. Размерът на европейското съфинансиране е 76 102,20 лв. Националното съфинансиране възлиза на 13 429,80 лв.

ТУРИЗМЪТ В ЦИФРИ

9311681
туристически посещения на чужденци в България през 2019 г.
1
ръст на посещенията на чужденци с цел почивка и ваканция през 2019 г. спрямо 2018 г.
4
млрд. евро приход от входящ туризъм за 2019 г.

Mood

СЪБИТИЯ

No Upcoming Events Found