реклама

Доклад на Консултативен съвет по въпросите на туризма към Столична община (13.05.2021)

Туризъм 2020

Платформа на Националния борд по туризъм за устойчиво развитие на туризма

Националният борд по туризъм предлага служителите в сектор Туризъм да бъдат включени приоритетно в националния ваксинационен план

UNWTO Covid-19 Response by Countries 2020 Report

report

ВИДЕО: ХАРТА НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ 2020Цели да рестартира сектора своевременно, отговорно и чрез координираното въвеждане на нови здравословни и безопасни условия и протоколи за всяка част от веригата на туристическата дейност - включително пътуване, настаняване, храна, свободно време и забавление. Туризмът насърчава солидарността и приятелството и ще играе ключова роля за разширяване на доверието към дестинацията, с ползи, далеч надхвърлящи самия сектор, които ще тласнат икономиката ни към растеж. Хартата изразява декларираното желание на туристическия бизнес в България да отговори на очакванията на гостите за предприемане на мерки за създаване на сигурност в условията на Ковид -19 в местата за настаняване, хранене и развлечения, основана на насърчаване потреблението на продукти, произведени и изработени от български предприемачи.

Обръщение на Зам.-председателя на Националния борд по туризъм д-р Мартин Захариев към членовете на НБТ

Уважаеми колеги,

Дами и Господа,

за много години, бъдете здрави & COVID FREE!!!

Изпратихме 2020 година в lockdown и посрещнахме, 2021 година в knockdown. Комбинацията от двете води до double knockdown, което за бизнеса (особено туризма) би имало ефекта knockout. В този случай „мачът свършва“! В бокса. Не и за НАС!

Туризма засега остава жилав, но пребит. Силно се надявам да сме далеч от края на мача, но няма въздух. Ако има притеснения, обаче, че мача е загубен с double knockdawn, е време да променим правилата и/или да сменим „съдията“... на мача, за да вземем глътка въздух преди новия рунд...

Това, колко успешно е едно управление, се разбира най-вече по време на криза. Предложените фискални, монетарни и социални мерки имаха противоречиво, колебливо и незадоволително въздействие за хотелиерите и ресторантьорите. (особено мерките 60/40 и 80/20). Маркетингът на дестинацията на национално ниво беше закъснял и катастрофален, ваучърната програма – „ялова“, никакви отстъпки за комуналните разходи (данък сгради, такса смет), липса на мониторинг на данни в реално време за търсене и изготвяне на проучвания и прогнози, пълна административна несъстоятелност на ресорното министерство, мога да изброявам още много, но защо? Основно предизвикателство в прилагането на мерките, беше необходимостта да се гарантира, че подкрепата достига до „реалната икономика“ и е достъпна за бизнеса и семействата по прост и ефективен начин. Да, ама Не! Колко много пропуснати възможности, колко много пропуснати ползи, а накрая всичко се мери в пари! НБТ е бизнес организация и си бори за бизнес интереси, а не за свободата на словото.

Липсваше, и все още липсва, цялостен правителствен подход (координация между съответните министерства като тези на икономиката и финансите, министерствата на здравеопазването, министерствата на труда, министерствата на външните работи, министерствата на транспорта, министерствата на туризма и др.), на механизми за управление за осигуряване на хоризонтално и вертикално сътрудничество (национални, регионални и местни), както и публично-частните партньорства, които са от решаващо значение по време на криза, но не бяха приложени никъде.

В условията на пандемия, „Спасението на давещите се, НЕ е дело на самите давещи се“ (по Илф-Петров). Спасението се очертава да е общо дело, но с индивидуални усилия!

Така го виждаме ние в НБТ, даже го виждаме и по-напред, и след 4 април 2021 г. – избори, ново правителство, нов министър.

Защото – Ние сме НИЕ – НАЦИОНАЛНИЯТ БОРД ПО ТУРИЗЪМ!

През изминалата година администрацията на Борда положи неимоверни усилия, за да отстоява интересите на сектора и членовете си. Къде успешно, къде, не до там, но трудно се говори с „радиоточка“. Пандемията промени много дейности и сектори, но никъде те не са толкова ускорени, видими и преки, колкото в туризма, пораженията също. Новото: масовите дестинации ще се избягват, конферентният и конгресният туризъм са на stand by, бизнес пътуванията се отлагат, само при крайна необходимост, мегапроявите няма да са атрактивни за пътуващите. Засега не е ясно, дали епидемията ще успее да разбие трайно хегемонията на масовия туризъм и да промени модела в световен мащаб. Ще има глобални стандарти за сигурност, вероятно не-ваксинираните няма да могат да пътуват задгранично и ред други изненади. Със сигурност обаче, поне в близките две години, бутикови, устойчиви и алтернативни туристически продукти и дестинации ще се радват на голямо търсене. Новият хит ще са заниманията на открито, къщите за гости, малките хотели, а вътрешният туризъм се очертава да бъде спасителния генератор за cash flow. Безспорен ефект от кризата е намаляването/сгромолясването на външния туризъм, което при добра и ефективна информационна кампания би могло да се обърне в позитив за популяризиране на вътрешния туризъм сред групи, които принципно предпочитат Гърция и Турция за своите почивки.

Исторически туризмът, по данни на НСИ и БНБ, констатира, че приходите са между 75-80% от входящ туризъм, и само 20-25 % от вътрешен такъв. Според мнозина хотелиери и туроператори именно българските туристи са тези, които спасиха летния сезон 2020 по нашето Черноморие, което и вярно донякоде, но не съвсем. Само че, когато пазарният дял на вътрешния туризъм не надхвърля 1/4 от общия оборот, то дори и той да се удвои, пак не може да компенсира загубите. Проста аритметика. Още повече, като добавите и факта, че имаше забрана за вътрешните пътувания през април и май в пика на пандемията. 9-те милиона чуждестранни туристи от 2019 г. няма да ги има. Предстои най-голямата промяна в историята на българския туризъм от 1948 г. насам и ние сме само в началото на процеса.

Историята е любопитна: Виновник България да започне да развива туризъм е Клемент Готвалд – председател на чешката комунистическа партия и министър-председател на Чехия. До 1947 година електроцентралите и захарните заводи в България са били чешки, но Георги Димитров ги национализира. Готвалд му казва, че иска компенсации, а България няма пари, с които да плати. Тогава Готвалд предлага, вместо с пари, дългът да бъде изплатен с почивки на хора от чешката интелигенция по българското Черноморие. Той се опасявал, че ако пусне чехите на Далматинския бряг, където са свикнали да ходят, ще избягат и няма да се върнат. Затова поискал да идват на почивка в България. Обсъждат въпроса със Съветския съюз и получават разрешение. На 6 януари 1948 година излиза постановление за създаването на „Балкантурист“ като наследник на съществувалото дотогава пътническо бюро „Балкан“. 73 години по-късно, което си е един човешки живот, всяко едно от десет работни места в България е свързано с туризма. Последните две десетилетия осигуриха закономерно хотелския разцвет, солидни приходи, свеж инвестиционен интерес и България стана дестинация, даже си има вече и Министерство.

2021. А сега накъде? Никой не казва. UNWTO и СЗО продължават да бълват бланкетни документи без конкретна практическа стойност, защото всяка държава решава проблемите си сама. За всички е ясно, че доверието ще е новата валута, а дигиталните канали за маркетинг ще станат най-ефективната комуникация занапред. Това ще е новата реалност, базирана на нови технологии и иновации, и битка за вниманието на ВСЕКИ турист и максимално удовлетворяване на усещането за преживяване, добри цени за добра услуга.

НИЕ в Борда и ВИЕ на терен ще трябва да се адаптираме заедно и в движение към новата реалност в инфраструктурата на пътуванията: повече хигиена, отегчителни здравни протоколи, персонализиран транспорт, повече онлайн и безконтактни услуги и т.н.

Smart tourism и top service!

НИЕ имаме „топките“ за тази промяна, защото НБТ има самочувствието да представява най-голямата, най-професионалната, най-устойчивата и можеща част от индустрията.

Искам персонално да благодаря на всеки от Вас за проявената активност в Сдружението през изминалата тежка година и за коректното и своевременно заплащане на дължимия членски внос. НБТ е на фронта от 2006 г.

И понеже „Гладна кокошка, просо сънува“ внесохме в Министерството проектобюджет, със скандалните 240 милиона лева за туризма по Плана за възстановяване и устойчивост. Да видим Правителството брои ли ни за нещо, когато твърди, че туризмът (и свързаните индустрии) са 12% от БВП на страната. Към момента „туризмът“, в работната фаза (към 15 януари 2021 г.) не присъства в този план, чийто размер надхвърля 12 милиарда лева. Затова пък за саниране са заделени 6 милиарда..., за метрото още 360 милиона и т.н. Така ще е, докато не създадем със закон Национална туристическа организация, кучето ще лае, а керванът върви... Това е и първостепенна задача през тази година! НБТ подготви и внесе предложение към администрацията за създаване на Национална туристическа организация (по модел Хърватия)! НБТ ще настоява за цялостна ревизия и обществено обсъждане на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма 2014-2030 и плана за действие към нея (2017 г.), веднага след като 45-то НС успее да избере следващото Правителство на България, ако успее...

Проклятие е да живееш в интересни времена. (по Конфуций)

д-р Мартин Захариев, Зам.-председател на НБТ

НОВИНИ

Национален борд по туризъм изпълнява проект по програма „Добро управление“

Национален борд по туризъм изпълнява проект № BG05SFOP001-2.009-0150 с наименование „Повишаване участието на бизнеса и гражданското общество при формиране и мониторинг на политики и законодателство в сектор „Туризъм“ “ по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ от Оперативна програма „Добро управление“. Партньор по проекта е Министерство на туризма. Проектът е на стойност 89 532 лв. и следва да бъде изпълнен за 18 месеца. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100%. Размерът на европейското съфинансиране е 76 102,20 лв. Националното съфинансиране възлиза на 13 429,80 лв.

ТУРИЗМЪТ В ЦИФРИ

9311681
туристически посещения на чужденци в България през 2019 г.
1
ръст на посещенията на чужденци с цел почивка и ваканция през 2019 г. спрямо 2018 г.
4
млрд. евро приход от входящ туризъм за 2019 г.

СЪБИТИЯ

No Upcoming Events Found