реклама

Предложение на Националния борд по туризъм за предприемане на комуникационна кампания с атрактивни стимули за насърчаване на ваксинацията в България

Доклад на Консултативен съвет по въпросите на туризма към Столична община (13.05.2021)

Туризъм 2020

Платформа на Националния борд по туризъм за устойчиво развитие на туризма

UNWTO Covid-19 Response by Countries 2020 Report

report

ВИДЕО: ХАРТА НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ 2020Цели да рестартира сектора своевременно, отговорно и чрез координираното въвеждане на нови здравословни и безопасни условия и протоколи за всяка част от веригата на туристическата дейност - включително пътуване, настаняване, храна, свободно време и забавление. Туризмът насърчава солидарността и приятелството и ще играе ключова роля за разширяване на доверието към дестинацията, с ползи, далеч надхвърлящи самия сектор, които ще тласнат икономиката ни към растеж. Хартата изразява декларираното желание на туристическия бизнес в България да отговори на очакванията на гостите за предприемане на мерки за създаване на сигурност в условията на Ковид -19 в местата за настаняване, хранене и развлечения, основана на насърчаване потреблението на продукти, произведени и изработени от български предприемачи.

Обръщение на Зам.-председателя на Националния борд по туризъм д-р Мартин Захариев към членовете на НБТ

Уважаеми колеги,

Дами и Господа,

за много години, бъдете здрави & COVID FREE!!!

Изпратихме 2020 година в lockdown и посрещнахме, 2021 година в knockdown. Комбинацията от двете води до double knockdown, което за бизнеса (особено туризма) би имало ефекта knockout. В този случай „мачът свършва“! В бокса. Не и за НАС!

Туризма засега остава жилав, но пребит. Силно се надявам да сме далеч от края на мача, но няма въздух. Ако има притеснения, обаче, че мача е загубен с double knockdawn, е време да променим правилата и/или да сменим „съдията“... на мача, за да вземем глътка въздух преди новия рунд...

Това, колко успешно е едно управление, се разбира най-вече по време на криза. Предложените фискални, монетарни и социални мерки имаха противоречиво, колебливо и незадоволително въздействие за хотелиерите и ресторантьорите. (особено мерките 60/40 и 80/20). Маркетингът на дестинацията на национално ниво беше закъснял и катастрофален, ваучърната програма – „ялова“, никакви отстъпки за комуналните разходи (данък сгради, такса смет), липса на мониторинг на данни в реално време за търсене и изготвяне на проучвания и прогнози, пълна административна несъстоятелност на ресорното министерство, мога да изброявам още много, но защо? Основно предизвикателство в прилагането на мерките, беше необходимостта да се гарантира, че подкрепата достига до „реалната икономика“ и е достъпна за бизнеса и семействата по прост и ефективен начин. Да, ама Не! Колко много пропуснати възможности, колко много пропуснати ползи, а накрая всичко се мери в пари! НБТ е бизнес организация и си бори за бизнес интереси, а не за свободата на словото.

Липсваше, и все още липсва, цялостен правителствен подход (координация между съответните министерства като тези на икономиката и финансите, министерствата на здравеопазването, министерствата на труда, министерствата на външните работи, министерствата на транспорта, министерствата на туризма и др.), на механизми за управление за осигуряване на хоризонтално и вертикално сътрудничество (национални, регионални и местни), както и публично-частните партньорства, които са от решаващо значение по време на криза, но не бяха приложени никъде.

В условията на пандемия, „Спасението на давещите се, НЕ е дело на самите давещи се“ (по Илф-Петров). Спасението се очертава да е общо дело, но с индивидуални усилия!

Така го виждаме ние в НБТ, даже го виждаме и по-напред, и след 4 април 2021 г. – избори, ново правителство, нов министър.

Защото – Ние сме НИЕ – НАЦИОНАЛНИЯТ БОРД ПО ТУРИЗЪМ!

През изминалата година администрацията на Борда положи неимоверни усилия, за да отстоява интересите на сектора и членовете си. Къде успешно, къде, не до там, но трудно се говори с „радиоточка“. Пандемията промени много дейности и сектори, но никъде те не са толкова ускорени, видими и преки, колкото в туризма, пораженията също. Новото: масовите дестинации ще се избягват, конферентният и конгресният туризъм са на stand by, бизнес пътуванията се отлагат, само при крайна необходимост, мегапроявите няма да са атрактивни за пътуващите. Засега не е ясно, дали епидемията ще успее да разбие трайно хегемонията на масовия туризъм и да промени модела в световен мащаб. Ще има глобални стандарти за сигурност, вероятно не-ваксинираните няма да могат да пътуват задгранично и ред други изненади. Със сигурност обаче, поне в близките две години, бутикови, устойчиви и алтернативни туристически продукти и дестинации ще се радват на голямо търсене. Новият хит ще са заниманията на открито, къщите за гости, малките хотели, а вътрешният туризъм се очертава да бъде спасителния генератор за cash flow. Безспорен ефект от кризата е намаляването/сгромолясването на външния туризъм, което при добра и ефективна информационна кампания би могло да се обърне в позитив за популяризиране на вътрешния туризъм сред групи, които принципно предпочитат Гърция и Турция за своите почивки.

Исторически туризмът, по данни на НСИ и БНБ, констатира, че приходите са между 75-80% от входящ туризъм, и само 20-25 % от вътрешен такъв. Според мнозина хотелиери и туроператори именно българските туристи са тези, които спасиха летния сезон 2020 по нашето Черноморие, което и вярно донякоде, но не съвсем. Само че, когато пазарният дял на вътрешния туризъм не надхвърля 1/4 от общия оборот, то дори и той да се удвои, пак не може да компенсира загубите. Проста аритметика. Още повече, като добавите и факта, че имаше забрана за вътрешните пътувания през април и май в пика на пандемията. 9-те милиона чуждестранни туристи от 2019 г. няма да ги има. Предстои най-голямата промяна в историята на българския туризъм от 1948 г. насам и ние сме само в началото на процеса.

Историята е любопитна: Виновник България да започне да развива туризъм е Клемент Готвалд – председател на чешката комунистическа партия и министър-председател на Чехия. До 1947 година електроцентралите и захарните заводи в България са били чешки, но Георги Димитров ги национализира. Готвалд му казва, че иска компенсации, а България няма пари, с които да плати. Тогава Готвалд предлага, вместо с пари, дългът да бъде изплатен с почивки на хора от чешката интелигенция по българското Черноморие. Той се опасявал, че ако пусне чехите на Далматинския бряг, където са свикнали да ходят, ще избягат и няма да се върнат. Затова поискал да идват на почивка в България. Обсъждат въпроса със Съветския съюз и получават разрешение. На 6 януари 1948 година излиза постановление за създаването на „Балкантурист“ като наследник на съществувалото дотогава пътническо бюро „Балкан“. 73 години по-късно, което си е един човешки живот, всяко едно от десет работни места в България е свързано с туризма. Последните две десетилетия осигуриха закономерно хотелския разцвет, солидни приходи, свеж инвестиционен интерес и България стана дестинация, даже си има вече и Министерство.

2021. А сега накъде? Никой не казва. UNWTO и СЗО продължават да бълват бланкетни документи без конкретна практическа стойност, защото всяка държава решава проблемите си сама. За всички е ясно, че доверието ще е новата валута, а дигиталните канали за маркетинг ще станат най-ефективната комуникация занапред. Това ще е новата реалност, базирана на нови технологии и иновации, и битка за вниманието на ВСЕКИ турист и максимално удовлетворяване на усещането за преживяване, добри цени за добра услуга.

НИЕ в Борда и ВИЕ на терен ще трябва да се адаптираме заедно и в движение към новата реалност в инфраструктурата на пътуванията: повече хигиена, отегчителни здравни протоколи, персонализиран транспорт, повече онлайн и безконтактни услуги и т.н.

Smart tourism и top service!

НИЕ имаме „топките“ за тази промяна, защото НБТ има самочувствието да представява най-голямата, най-професионалната, най-устойчивата и можеща част от индустрията.

Искам персонално да благодаря на всеки от Вас за проявената активност в Сдружението през изминалата тежка година и за коректното и своевременно заплащане на дължимия членски внос. НБТ е на фронта от 2006 г.

И понеже „Гладна кокошка, просо сънува“ внесохме в Министерството проектобюджет, със скандалните 240 милиона лева за туризма по Плана за възстановяване и устойчивост. Да видим Правителството брои ли ни за нещо, когато твърди, че туризмът (и свързаните индустрии) са 12% от БВП на страната. Към момента „туризмът“, в работната фаза (към 15 януари 2021 г.) не присъства в този план, чийто размер надхвърля 12 милиарда лева. Затова пък за саниране са заделени 6 милиарда..., за метрото още 360 милиона и т.н. Така ще е, докато не създадем със закон Национална туристическа организация, кучето ще лае, а керванът върви... Това е и първостепенна задача през тази година! НБТ подготви и внесе предложение към администрацията за създаване на Национална туристическа организация (по модел Хърватия)! НБТ ще настоява за цялостна ревизия и обществено обсъждане на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма 2014-2030 и плана за действие към нея (2017 г.), веднага след като 45-то НС успее да избере следващото Правителство на България, ако успее...

Проклятие е да живееш в интересни времена. (по Конфуций)

д-р Мартин Захариев, Зам.-председател на НБТ

НОВИНИ

Национален борд по туризъм изпълнява проект по програма „Добро управление“

Национален борд по туризъм изпълнява проект № BG05SFOP001-2.009-0150 с наименование „Повишаване участието на бизнеса и гражданското общество при формиране и мониторинг на политики и законодателство в сектор „Туризъм“ “ по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ от Оперативна програма „Добро управление“. Партньор по проекта е Министерство на туризма. Проектът е на стойност 89 532 лв. и следва да бъде изпълнен за 18 месеца. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100%. Размерът на европейското съфинансиране е 76 102,20 лв. Националното съфинансиране възлиза на 13 429,80 лв.

ТУРИЗМЪТ В ЦИФРИ

9311681
туристически посещения на чужденци в България през 2019 г.
1
ръст на посещенията на чужденци с цел почивка и ваканция през 2019 г. спрямо 2018 г.
4
млрд. евро приход от входящ туризъм за 2019 г.

СЪБИТИЯ

No Upcoming Events Found