Полина Карастоянова
Източник и снимка: НБТ

Д-р Полина Карастоянова е представител на България в експертната група Together for EU Tourism към ЕК

Д-р Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм, бе избрана за представител на България в новосъздадената експертна група към Европейската комисия „Together for EU Tourism – T4T“ (DG GROW), която е с мандат за работа от 3 години. Мисията на експертната група е да подпомогне туризма в прехода към зелена и дигитална трансформация и подобряване на устойчивостта на туристическата екосистема.

На 22 юни 2023 г. бе официалното учредяване, а първото заседание се председателствашe от Kerstin Jorna, Генерален директор на DG GROW, и гласува одобрението за работа в три подгрупи: Зелена трансформация, Дигитална трансформация и Устойчива трансформация.

Д-р Карастоянова бе избрана да участва в подгрупа Зелена трансформация, чията основна дейност ще е да изработва и предлага на DG GROW политически инициативи, подпомагащи по-лесното преминаване на туризма през зелената трансформация, да осигурява сътрудничество и координация с членовете на EU при имплементиране на приетите от Комисията законови мерки, действия, програми и политики, отнасящи се до зелената трансформация на туристическите екосистеми, да спомага за обмeна на добрите практики и проследяване на необходимите действия в Европейския план за туризма 2030, свързани със зелената трансформация.

Сред членовете на експертната група са изтъкнати експерти и лидери в туристическата индустрия на Европа, представители на организации като HOTREC, UNWTO, TUI и други.

Следващото заседание на работната група е насрочено на 11 септември 2023 г. в Брюксел, Белгия.