работна среща дискусия за проекта на Актуализираната национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 г.
Източник и снимка: Министерство на туризма

Реално постижимо е България да бъде целогодишна устойчива туристическа дестинация

Основната цел на Министерството на туризма е страната ни да бъде целогодишна устойчива туристическа дестинация – България на 4 сезона и да бъдем в топ 5 на страните от Югоизточна Европа. Това каза министърът на туризма Николина Ангелкова по време на дискусията за проекта на Актуализираната национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 г.

„Тази цел е реално постижима, но само ако работим както досега, с обединените усилия на държавата, местната власт и бизнеса“, подчерта Ангелкова.

„Ясно е, че вече знаем къде искаме да стигнем, затова е много важно в плана за действие към Актуализираната стратегия е да бъдат заложени начинът и действията, чрез които да постигнем основната си цел“, посочи министърът на туризма. Стана ясно, че най-вероятно в плана ще бъде включено отпадането на прекатегоризацията. Николина Ангелкова акцентира, че по този начин ще се повиши качеството на продукта, заради завишения контрол и конкуренцията. В този план за действие ще бъде поместено и създаването на туристически инспекторат като звено към Министерството на туризма.

По отношение на отпадане на прекатегоризацията министърът поясни, че се предвижда допълнително облекчение е голяма част от документите, които се изискват, да бъдат набавяни по служебен път от екипа на МТ. Така се спазва и един от ангажиментите на правителството за облекчаване на административната тежест за бизнеса. Тя добави, че се обмисля възможността категоризацията на местата за настаняване да бъде комплексна, а не да се категоризират отделните обекти вътре – лоби бар, ресторант и т.н.  По този начин няма да има хотели с четири звезди, а ресторантите да са с две.

По думите на министър Ангелкова е изключително важно е в документа да бъдат взети под внимание не само геополитическите процеси извън Европейския съюз, но и отношенията в него и всички съпътстващи новости. Тя коментира още, че е необходимо да бъдат предложени конкретни идеи и да бъде отчетена свързаността на сектор туризъм с всички останали сектори от икономиката.

Събитието се организира от екипа, съставил проекта на Актуализираната национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 г.  В дискусията участваха Ирена Георгиева, заместник-министър на туризма, проф. Стоян Маринов, ръководител на екипа, Димитър Маргаритов, председател на КЗП, Благой Рагин, председател на УС на БХРА, Румен Драганов, председател на Института за анализи и оценки в туризма и председател на Контролния съвет на Националния борд по туризъм, представители на БСБСПА, висши образователни училища и др.