министерство на туризма
Източник и снимка: МТ

Позиция на МТ във връзка с решението на КЗК за екскурзоводската професия

Във връзка с решение №474 на КЗК от 9 май 2024 г. на Комисията за защита на конкуренцията да се самосезира и да обяви, че нормативната уредба, регулираща дейността на екскурзоводите, съдържа ограничения на конкуренцията, Министерството на туризма на туризма изразява следната позиция:

Екскурзоводската професия е изключително важна за качеството на предлагания туристически продукт, популяризирането на България като туристическа дестинация и правилното интерпретиране на фактите и информацията за страната и обектите. Всичко това пряко влияе върху имиджа и устойчивото развитие на българския туризъм.

Професионалните екскурзоводи, освен експерти в своята сфера, в широк смисъл са и посланиците на страната ни пред света и защитават националните интереси.

Професията „Екскурзовод“ е комплексна и изисква не само специализирани знания, но и широк набор от комплексни познания от различни области, умения и компетенции.

Тази професия е свързана с обществения интерес като чрез прилагане на законовите разпоредби се цели постигане както на предварителен контрол, така и на последващ контрол по спазване изискванията на Закона за туризма и осигуряване на оптимална защита на интересите на потребителите на екскурзоводските услуги с фокус върху качеството им, както и с цел защита на професионалните интереси на тази професионална общност.