туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: МТИзточник: БТА

Нов проект по „Еразъм+“ от България, Хърватска, Словения и Сърбия ще подготвя преподаватели и ученици по туризъм

Нов проект по „Еразъм+“ от България, Хърватска, Словения и Сърбия ще подготвя преподаватели и ученици по туризъм, съобщиха участници в проекта.

Съвременният подход към туристите, висококачественото обслужване и подобряването на нивото на владеене на английски език са сред целите на трансграничния проект, одобрен за финансиране по европейската програма от Центъра за развитие на човешките ресурси към Европейската комисия. Инициативата PROTourism ще се изпълнява от организации от България, Хърватска, Словения и Сърбия и цели да повиши качеството на преподавания във всички страни учебен материал с фокус „туризъм“.

Ниската квалификация на кадрите в сектор „Туризъм“ вече е основен проблем за конкурентоспособността на туризма не само в България, но и в региона. Само в Сърбия без работа през 2020 г. в туризма са останали над 50 000 души по данни на Конфедерацията на синдикатите в страната. Според проучване на Европейския център за надпрофесионално обучение най-сериозна подкрепа секторът търси в три области: обслужването на клиенти, английски език и комуникационните умения.
„През последните години се наблюдава устойчива негативна тенденция на намаляване на учениците в професионалните гимназии, което се дължи основно на нагласите на учениците и техните родители към професионалното образование“, казва Малинка Маринова, председател на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство, цитирана в прессъобщението. „Ето защо е важно да създадем условия за промотиране на туристическите професии като добър и перспективен образователен избор и да повишим не само квалификацията на преподавателите, но и уменията на учениците, които се подготвят за бъдещата си кариера в туризма“, допълва тя.

От българска страна проектът се ръководи от издателство „Клет България“ с подкрепата на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство. В Хърватска и Сърбия дейностите ще се изпълняват от местните дружества на германския образователен лидер Klett, а в Словения партньор е училище по туризъм от град Целе.

В помощ на туристическия сектор ще бъдат създадени педагогически и учебни материали, които подкрепят учениците за реалната работна среда. Всички материали ще бъдат дигитализирани и чрез иновативната платформа iZZI, разработена от Клет България. Материалите ще повишат професионалните и дигитални умения на преподавателите по английски, което ще доведе до подобрени знания и умения и на самите ученици по туризъм. Проектът предвижда и специален фокус върху модерни подходи за обслужване на клиенти и комуникационни умения, където секторът изпитва остра нужда.