UNWTO NBT

Националният борд по туризъм с предложение за създаване на общ туристически продукт с Република Северна Македония

Националният борд по туризъм изпрати писмо до министър-председателя на Република България г-н Кирил Петков и до министъра на туризма г-н Христо Проданов, с които настоява за създаването на общ туристически продукт със Северна Македония и набелязване на мерки в подкрепа на българския туризъм.

„Изразяваме нашата готовност за провеждане на работна среща и институционално взаимодействие във всички аспекти на развитие в сектор Туризъм, но на този етап апелираме за конкретно внимание по няколко изключително важни теми“, заяви за медиите д-р Полина Карастоянова, изпълнителен директор на НБТ.

НБТ акцентира върху следните предложения:

1. Във връзка с предстоящите интензивни двустранни проговори с Република Северна Македония при формирането на експертните групи, представители на Националния борд по туризъм да могат да вземат участие с цел създаване на общ туристически продукт между нашите две страни и постигане на максималния потенциал на партньорство, който туризмът създава, както и за насърчаване на икономическите и инвестиционни намерения и решения.

2. Необходимо е също така да бъдат обсъдени три групи от мерки и дейности за българския туризъм, които следва да бъдат реализирани в процес на активно взаимодействие между изпълнителната, законодателната власт и бизнеса, а именно:
• Съществена промяна на бюджета за национална реклама за 2022 г. на международните туристически пазари с цел постигане на конкурентоспособност на България като туристическа дестинация;
Осигуряване на необходимите средства за компенсация на засегнатите от пандемията бизнеси в туристическия сектор по отношение на преки разходи, които от началото на кризата до сега не бяха коригирани от страна на държавата, като плащания, свързани с местни данъци и такси и др.;
• Осигуряване на допълнителен ресурс от специалисти на различни позиции и с различна квалификация в сектор Туризъм чрез необходимите законодателни промени и в съвместна работа с Министерството на образованието и науката;
Въвеждане на режим за издаване по електронен път или „on arrival“ на визи за туристи от Руската Федерация и Република Турция чрез необходимите законодателни промени и в съвместна работа с Министерството на външните работи и др.;
• Въвеждане на стимули за ваксинация за всички български граждани чрез издаване на ваучери на стойност 75 лв. за определен кратък период от време, с цел да се постигне по-бързо желания резултат. Повишаването на ваксинацията ще подпомогне пряко както зимния, така и предстоящия летен сезон и ще допринесе за привличане на чуждестранни туристи и инвестиции.

Националният борд по туризъм е най-голямата работодателска организация в сектора и е конструктивен партньор на институциите, които имат отношение към формиране на национална туристическа политика, стратегия и съответната законова регламентация за развитието на туристическата индустрия в Република България. Организацията е член на АИКБ, БТПП, БСК, КРИБ и на „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“ и е единствената българска организация, член на UNWTO, Световната туристическа организация към ООН.