Националният борд по туризъм настоява за зелен сертификат за всички дейности и за ваучери за ваксинация

Националният борд по туризъм (НБТ) поздравява новия Министър-председател г-н Кирил Петков, членовете на Министерския съвет и Министъра на туризма г-н Христо Проданов.

НБТ подкрепя Премиера за въвеждане на зелен сертификат за всички български граждани, съответно за всички публични дейности и услуги. Същевременно настоява за провеждането на позитивна ваксинационна кампания със стимули за ваксинация, чрез ваучери за туристически услуги (хотели, ресторанти и туроператори). Ниският процент на сложени дози у нас пречи на туризма и на привличането на чуждестранни туристи. Основните пазари за българския туризъм като Великобритания, Германия, Нидерландия, скандинавските страни и Русия пускат своите граждани да почиват в страни с висок процент на ваксинация. Затова новото правителство трябва да организира мощна национална маркетингова и рекламна кампания в подкрепа на ваксинацията. НБТ предлага въвеждането на стимули, каквито вече има в редица страни. Например всеки ваксиниран българин да получава от държавата ваучер на стойност 100 лв., който да бъде използван за почивка в България в хотел или чрез туроператор, или за посещение на ресторант. По този начин ще бъде подпомогнат пряко туристическият сектор, който пострада най-много от световната пандемия.

Националният борд по туризъм има още 4 приоритета, за които ще настоява пред новата власт.

Първият е за обединение на туристическия сектор, чрез промяна в Закона за туризма и създаване на консолидирана организация. Тя трябва да бъде изградена по модела на Камарата на строителите в България, Националната лозаро-винарска камара и други представителни браншови организации, с функции и правомощия, уредени в българското законодателство.

Вторият приоритет е за учредяване на национална маркетингова и рекламна организация – DMO (Destination Marketing Organization), която провежда професионална дейност на международния туристически пазар. Такъв модел функционира в Хърватия и в други европейски страни, чрез който се постига висока конкурентноспособност на дестинацията.

Третият приоритет е формулиране на нова стратегия за развитието на туристическата индустрия в България 2022 – 2032 г. чрез провеждане на международен конкурс за съвместна работа на Министерството на туризма с консултант, който е с доказан световен опит и репутация.
Четвъртият приоритет е равнопоставеност в отношенията с дружествата за колективно управление на авторските права при заплащането им от страна на всички туристически оператори, независимо от настоящото членство в една или друга неправителствена организация.

Националният борд по туризъм е конструктивен партньор на организациите от формата на Конфедерацията на българския туристически бизнес и подкрепя предложените краткосрочни и средносрочни мерки, които бяха представени на пресконференция в БТА на 14.12.21 г.