туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: МТИзточник: БТА

Мила Ненова: Един от проблемите в Бранд България е, че ние го нямаме и не знаем какво си представяме

Един от проблемите в „Бранд България“ е, че ние го нямаме и не знаем какво си представяме под „Бранд България“. Знаем за България неща, които в чужбина не знаят. И обратното – има положителни оценки на външни инвеститори към страната, за чието съществуване ние пък не подозираме. Това са думи на Мила Ненова, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ), която участва в 18-я Великденски форум „Бранд България. Защита на българското земеделие и храни“, организиран от медия „Стандарт“.

Второто заключение на Ненова е на база изводите от организирания форум от БАИ с двустранните камари в България в края на ноември.

Дискусията се проведе в столичния хотел Маринела. Средствата за т. нар. украинска помощ и мерките за преодоляване на последствията за реколтата вследствие на засушаването са сред основните акцента в разговорите.

Мила Ненова е убедена, че „Бранд България“ не е свързан само и единствено с макроикономическите параметри на страната, а е много по-всеобхватен и като такъв включва храните, туризма.

„Считам, че държавата трябва да вземе своята отговорност и да работи повече по тази тема“, смята Ненова. „Министър Габриел започна да работи по тази тема в нейния мандат. Обединиха се шест министерства, които да работят по „Бранд България“, но времето не стигна да се свърши нещо конкретно и да се развие стратегия“, допълни тя.

Но липсата на достатъчна информираност засяга и дейността на самата Българска агенция за инвестиции.

„Давам си сметка и че не всички знаят с какво всъщност се занимава Българската агенция за инвестиции“, посочи Ненова и накратко рамкира пред публиката дейността на агенцията. „Селскостопанските производители не са в кръга от секторите, които могат да бъдат сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициит, но преработвателите на земеделска продукция – могат“.

От насърчителните мерки могат да се позлват както български, така и чужди инвеститори в преработващата промишленост, обърна внимание тя и добави, че има силен външен интерес за инвестиции в сферата.

Мила Ненова посочи част от насърчителните мерки в подкрепа на разширяване на дейността в преработващата промишленост, които могат да бъдат както финансови, така и нефинансови – осигуровки, обучения, и отпусканите вече грантове по линия на приоритетни проекти.

„Проектите, които сме сертифицирали в областта на земеделието и преработването на земеделска продукция, са много малко“, каза Ненова.