Даниела Стоева
Снимка: МТИзточник: Монитор

Даниела Стоева: Нереализираните приходи за туризма надхвърлят 6 млрд. лв.

Загубили сме над 4 млн. туристи през 2020 г. От старта на кризата до момента са въведени над 19 мерки в подкрепа на бизнеса. Планираме нова мярка за компенсиране на сектора за над 5 млн. лева. Това заяви д-р Даниела Стоева, служебен заместник-министър на туризма пред „Монитор“ на 10 септември 2021 г.

– Г-жо Стоева, ресторантьорите масово бойкотират въведените от здравния министър Стойчо Кацаров противоепидемични мерки. Как бихте коментирали ситуацията?

– Самата аз идвам от бизнеса и този въпрос как да работим свободно и да запазим здравето си ме е вълнувал активно през последните 18 месеца. Изключително труден е балансът между това да се запази както бизнесът, така и здравето на хората. Сигурна съм, че Министерството на здравеопазването е направило много прецизна оценка на ситуацията, така че въведените ограничения, които влязоха в сила от 7 септември, да са максимално щадящи и либерални. На практика ново ограничение има само относно нощните заведения, които са напълно затворени. Също така и събитийният туризъм е засегнат с допълнителни ограничения в капацитета, но не са спрени напълно. Разбира се, че на общия фон това са незначителни ограничения, но за всеки отделен бизнес това е от екзистенциално значение и в този смисъл много добре разбирам част от протестиращите. Служебният кабинет застава твърдо зад продължаването на икономическата подкрепа на бизнеса, който трябва да бъде ограничен в името на запазване здравето на обществото, в случая основно на туристическия бизнес. Именно заради тази осъзнатост и желание да има някаква сигурност и предвидимост, знаете, че приетият здравен план беше обвързан с активиране на съответните икономически мерки и те биха били факт още сега, ако политическата ситуация беше нормална. Очевидно е, че вирусът няма намерение да ни чака да приемем актуализацията на бюджета.

– Автобусните превозвачи също обявиха, че планират блокади по пътищата. По какъв начин ще се отрази това на туристическите пътувания?

– Туристическият сектор има различни направления и за мен не би било колегиално те да пречат на дейността си. Едно блокиране на пътищата със сигурност би се отразило негативно на вътрешния туризъм и свободното придвижване на всички пътуващи. Не виждам и причина от точно тази форма на протест, тъй като дейността на автобусните превозвачи по никакъв начин не е засегната от последната заповед на министъра на здравеопазването.

– Неведнъж от бранша алармираха, че помощта от държавата или закъснява, или изобщо не стига до тях. Каква част от обещаните на бизнеса финансови средства са достигнали до тях?

– От старта на кризата до момента са въведени над 19 мерки в подкрепа за заетост и ликвидност, достъпни за голям брой предприятия и лица от сектора. По груби изчисления над 600 млн. лв. са постъпили в сектора по линия на мерки за предоставяне на безвъзмездни финансови средства, а над 56 млн. лв. – по линия на мерките на преференциално кредитиране, администрирани от Българската банка за развитие и Фонд на фондовете. Наблюденията ни по отношение на участието на предприятия по процедури и схеми за предоставяне на безвъзмездни средства показват ясната тенденция, че голяма част от предприятията в сектора са успели да се възползват от финансови средства по повече от две мерки за подкрепа. По мерките за предоставяне на безвъзмездна помощ на микро, малкия и средния бизнес, проведени от Министерството на икономиката по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), финално предоставени за сектора са над 201 млн. лв. За целта ще бъдат подпомогнати над 2300 предприятия в сектора с уговорката, че едно предприятие е възможен заявител по повече от една от процедурите. По мерките, провеждани от Агенцията по заетостта и насочени към подкрепа за заетост – мярка 60/40, Заетост за теб, Мярка „290 лв.“ и „Запази ме“, са получени над 349 млн. лв. за сектора. По схемите за държавна помощ, администрирани от Министерството на туризма, е насочен ресурс от близо 90 млн. лв., основно в подкрепа на туроператорите и туристическите агенти. Да, ресурсът може да не е стигнал толкова бързо до предприятията и лицата от сектора, колкото на тях, а и на нас би ни се искало, но тези средства се отпускат по мерки, за които действат законни правила и срокове за процедиране. В голяма част от случаите одобрението им минава и през санкция на Европейската комисия. Без да се съобразим с тези правила, не бихме могли да проведем нито една от мерките по законосъобразен и допустим начин.

– Обмислят ли се нови мерки в подкрепа на туристическия бранш?

– Не предвиждаме да спада темпът на предприемане на икономически мерки предвид прогнозите за нови пикове на вируса. Дори към настоящия момент е активна схема за държавна помощ, администрирана от Министерството на туризма в подкрепа за туроператори, извършващи входящ туризъм – 35 евро на самолетна седалка. Програмата „Отново заедно“ приключи предсрочно заради пандемичната обстановка, но ще бъде удължена до началото на 15 септември 2022 г., бюджетът по нея също е възможно да бъде увеличен. Допълнително планираме и след одобрение от Министерския съвет да конструираме съвместно с бизнеса нова мярка с остатъчната сума от над 5 млн. лв. по схемата за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска дейност, за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19. Отделно остават активни мерките за заетост „60/40“ и „Заетост за теб“, които са допустими за сектора. Предстои да се обявят от Министерството на икономиката и схемите по инструмента Rеact EU, където има бюджет от 200 млн. евро. В непрекъснат контакт сме с колегите от другите министерства по отношение конструиране на дизайна на тези мерки и допускане по подходящ начин на възможности за подкрепа на туристическия сектор. Не на последно място е много важно да проследим и Закона за изменение и допълнение на Закона за бюджета, които предстои да се разгледат на второ четене в Народното събрание. Това очакваме да ни даде видимост за средства, които имаме намерение също да използваме в подкрепа на сектора.

– Наскоро от Министерството на туризма одобрихте 11,3 млн. лева за туроператорите за връщане на средства за отменени пътувания, като най-малката сума, която ще бъде отпусната, е 150 лв. Според вас подобни средства достатъчни ли са за един туроператор да покрие загубите си?

– На мнение сме, че да, тези средства биха стигнали на съответния туроператор да възстанови дължимите си суми към клиенти, отказали ваучери, предвид че самият той по данните и доказателствата, които е предоставил във връзка с участието си по схемата, е дефинирал сам нуждата от подобна стойност. Важна особеност за схемата е, че голяма част от кандидатите, одобрени за финансиране по нея, ще получат именно размера, който сами са декларирали, че следва да получат, при спазване на всички прагове на мярката. Най-ниска стойност на помощта е 150 лв. – предприятието, получило тази помощ, е едно и средства се явяват 15% от оборота му за 2019 г., който според НСИ е бил в размер на 1000 лв. Средната стойност на помощта е 126 455,92 лв. По отношение на получените до момента помощи от туроператорите, изразени в проценти спрямо оборота за 2019 г., обобщението показва, че те са средно 12,89% или 305 838 лв. Най-високата е 3 520 494 лв., а най-ниска 3980 лв.

– Каква е равносметката ви малко преди края на летния туристически сезон?

– По неокончателни данни общият брой туристи в местата за настаняване от 1 май почти до края на август 2021 г. е близо 3,7 млн. и регистрира ръст от над 70%. За същия период броят на българските туристи в местата за настаняване е над 2,3 млн., отчитайки ръст от близо 50%. Броят на чуждестранните туристи пък е над 1,3 млн. или над два пъти повече, По неокончателни данни за периода от 1 май почти до края на август 2021 г. броят на румънските туристи в местата за настаняване вече е около 590 хил., гостите от Полша са над 120 хил., немските туристи – над 107 хил., чехите – над 79 хил., украинците – над 87 хил. Отчитаме, че не се наблюдава възстановяване на туристопотока от Великобритания и Русия – поради обясними обстоятелства, свързани с ограничения за пътуване.

– Редица световни туроператори отмениха програмите си до България. Наясно ли сте какъв е размерът на загубите, които е понесла страната, а също и колко туристи сме загубили?

– Бихме могли да предоставим обобщена оценка, която включва както организирания, така и неорганизирания туризъм. Общите нереализирани приходи за хотелиери, ресторантьори, туроператори, туристически агенти, търговия на дребно, транспорт на туристи, производство на храни и напитки, култура, рекреация и много други отрасли на икономиката, работещи за туризма, надхвърлят 6 млрд. лв. за 2020 г. и първата половина на 2021 г. поради непристигнали туристи. Същевременно за 2020 г. над 4 млн. туристи не са отседнали в места за настаняване с 10 и повече легла поради пандемията. За 2021 г. все още е рано да се направи тази оценка, предвид че летният сезон все още не е завършил.

– Малко преди началото на лято 2021 г. въведохте правилник за работа на местата за настаняване, хранене и развлечения. Планирате ли да бъде изготвен такъв и за предстоящия зимен сезон?

– Да, такива правила ще бъдат изготвени и за предстоящия зимен сезон, синхронизирано с издадените актове на министъра на здравеопазването. На проведената преди няколко дни среща с представителите на туристическия бизнес в Банско всички заявиха, че са ресурсно подготвени, включително със служители – предвиждат се COVID патрули по пистите и ски зоните, които ще следят за стриктното спазване на противоепидемичните изисквания. В процес сме и на осигуряване на карантинни хотели в зимните курорти.