4-ТИ КОНГРЕС НА СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ, 7 ЮНИ 2017