проф. дтн инж. Цоло Вутов

Проф. дтн инж. Цоло Вутов е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява Геотехмин ООД.

Проф. дтн инж. Цоло Вутов е управител на Геотехмин ООД и един от основателите на дружеството.

Цоло Вутов завършва специалност маркшайдерство в Минно-геоложкия университет (1971-1976 г.), след което придобива квалификация Мениджър във Висшата международна школа по маркетинг и мениджмънт към Българо-френския център „Марком” (1989-1990 г.) и в Българо-американския информационно-консултантски център по икономика и мениджмънт Инком Интелект (2009 г.).

Професионалният път на г-н Вутов минава през различни позиции в Елаците-Мед – първоначално е маркшайдер в МОК „Елаците,” след това главен маркшайдер, главен инженер и заместник-директор по ПТВ в рудник „Елаците,” гр. Етрополе. В периода 1982-1990 г. той е научен сътрудник към КНИППИ „Нипроруда”.

Цоло Вутов е професор по специалност "Минни науки" (Световен атестационен експертен комитет при Международния академически съюз, гр. Санкт Петербург, 2009 г.), доктор на науките (Солигорски институт по проблемите на спасяване на ресурсите с опитно производство, гр. Минск, Република Беларус, 2012 г.) и почетен професор (Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, 2014 г.).

Проф. дтн инж. Цоло Вутов е председател на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия от 2000 г., учредител на Балканската минна асоциация БАЛКАНМИН от 2004 г. и член на редица други престижни научни институции в чужбина и международни организации. Той е член на Консултативния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, член на УС на Българската търговско-промишлена палата и съосновател на Съвета по иновации. Дтн Цоло Вутов е член на УС на Националния борд по туризъм от 2008 г.