Радосвет Радев

Г-н Радосвет Радев е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява Албена АД.

Радосвет Радев завършва Юридическия факултет на СУ “Климент Охридски” през 1984 г. Специализирал е също Маркетинг и мениджмънт в САЩ. Работил е в Софийски градски съд в периода 1985-86 година; в БНР от 1986 до 1992 година. През 1989 г. основава първата си частна фирма “ДАРИК” АД. През 1992 г. основава ДАРИК РАДИО.

През 1989 г. става основател на първите съюзи на частния капитал в България. От 1991 г. е член на Изпълнителното бюро и заместник председател на Българската Стопанска камара като представител на частния бизнес. Учредител и член на Надзорния съвет на “Доверие – Обединен холдинг” АД.

От 1997 г. e член на Съвета на директорите на Курортен комплекс “Албена” АД.

От 2016 г. досега е Председател на Съвета на директорите на КК “Албена” АД.