Николай Недялков

Г-н Николай Недялков е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява СОК Камчия ЕАД.

Николай Недялков е Изпълнителен директор на СОК Камчия ЕАД.