Красимир Станев

Г-н Красимир Станев е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява Албена АД.

Красимир Станев е Изпълнителен директор на „Албена“ АД и член на Борда на директорите.