Елза Радкова

Г-жа Елза Радкова представлява Дюни АД в Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм. 


Елза Радкова е изпълнителен директор на Дюни АД от 2007 г.

През 1994 г. тя придобива магистърска степен специалност Английска филология в Софийски университет Св. Климент Охридски.

През 2010 г. тя придобива втора магистърска степен специалност Маркетинг в Университет за национално и световно стопанство.

Владее английски, немски и руски език.

Елза Радкова притежава богат професионален, административен и управленски опит.