заседание на НБТ заседание на УС и КС на НБТ
Източник и снимка: НБТ

Заседание на УС и КС на НБТ на 18 декември 2019 г.

На 18 декември 2019 г. в гр. София се проведе заседание на Управителния Съвет и Контролния Съвет на Националния борд по туризъм (НБТ) при следния дневен ред:

  1. Съгласуване на дата, час и място за свикване на Общо Събрание на НБТ – февруари 2020 г.;
  2. Съгласуване на подготовката за организиране на 7-ма Годишна среща на НБТ – февруари 2020 г.;
  3. Съгласуване на решение на УС на НБТ във връзка с предоставянето на пълномощно на работодателска организация, която да ни представлява в социалния диалог и тристранното сътрудничество на национално равнище и пред Министерски съвет на Република България;
  4. Актуална информация относно ЗИД на Закона за туризма;
  5. Разни.

Членовете на НБТ решиха да се проведе Общо събрание на НБТ на 12 Февруари 2020 г. в София, както и определиха датата за 7-мата годишна среща на НБТ, а именно 14 Февруари 2020 г.

Чрез гласува с болшиноство беше определен г-н Радосвет Радев, изпълнителен председател на Българската стопанска камера, за уплномощен представител на НБТ в социалния диалог и тристранното сътрудничество на национално равнище и пред Министерски съвет на Република България.