Зарица Динкова

Зарица Динкова е новият министър на туризма

Зарица Георгиева Динкова е избрана за министър на туризма в кабинета „Денков-Габриел“, одобрен от народните представители на 6 юни 2023 г.

Зарица Динкова е магистър по дипломация и международни отношения, Университет Комплутенсе и Дипломатическа школа към Министерството на външните работи на Кралство Испания, Мадрид.

Зарица Динкова е заместник-министър на външните работи на Република България с ресор „Външноикономически отношения и сътрудничество за развитие“ в двете служебни правителства през 2021 г.

Главен политически съветник в Европейския парламент. Има опит като мениджър на големи международни проекти за ООН и ЕС.

Започва работа в държавната администрация като старши експерт в дирекция „Международни отношения“ на Министерството на земеделието.

Развивала е собствен бизнес в областта на международната дигитална комуникация в туризма.

Владее испански, английски и руски език, ползва френски.