Източник и снимка: МТ

Заместник-министър Модева участва в кръгла маса в УНСС за дигитализация и киберсигурност

Заместник-министър Мариела Модева участва в официалното откриване на кръгла маса на тема „Дигитализация, киберсигурност и местно самоуправление“, която се проведе в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Събитието събира на едно място представители на академичната общност, изпълнителната и местна власт, за да бъдат дискутирани въпроси, свързани с процесите по дигитализация и цифрова защита.

Професор Модева поздрави организаторите и участниците в събитието, като постави акцент върху дигиталната трансформация в областта на туризма чрез създаването на единна дигитална карта на България. „Този мегапроект ще бъде конструиран на базата на модули, за да може вече готови продукти да бъдат присъединени. Разчитаме на участие не само на бизнеса, но и на академичните институции, на местната власт и на центровете за върхови постижения, така че България да бъде представена не само чрез рекламните кампании, а достойно да бъде презентирана онлайн като туристическа дестинация“, заяви заместник-министърът.

По думите й информацията е стратегически най-важният инструмент за развитието на един толкова конкурентен сектор, какъвто е туризмът. Предоставянето на актуални и лесно достъпни данни е важно за всички заинтересовани страни в тази динамично развиваща се среда. Професор Модева представи интерактивните информационни графики, публикувани на интернет сайта на Министерството на туризма, чрез които се представят данни за развитието на туризма в страната. Графиките са изготвени на основната на събраните данни от Единната система за туристическа информация и по данни на НСИ. „Предоставянето на актуална, достъпна и подходящо синтезирана информация ще отговори на нуждите на туристическия бизнес за по-добро планиране и позициониране на предлаганите продукти и услуги“, посочи заместник-министърът.

Предвижда се създаването на електронен регистър на всички съизложители на български представителни щандове в чужбина, анонсира инициативата професор Модева и го посочи като важен канал за представяне на бизнеса и възможността България да се утвърждава като привлекателна целогодишна дестинация.

Приветствие към участниците отправиха проф. д-р Димитър Димитров – ректор на УНСС и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов, заместник-министри, представители на местната власт и бизнеса.

На кръглата маса бяха обсъдени нормативни документи, стратегии и санкции в областта на киберсигурността, беше представен проект на УНСС на тема „Моделиране, анализ и оптимизация на социално–икономическите мерки за намаляване на негативните последствия на пандемията COVID-19“.

Организатори на събитието са УНСС, Министерство на туризма, Министерство на електронното управление, Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, НСОРБ, Катедра „Национална и регионална сигурност“, Съюзът за стопанска инициатива, Българската стопанска камара и др.