Деница Николова в Брюксел зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова на среща в Брюксел
Източник и снимка: Министерство на на регионалното развитие и благоустройството

Зам.-министър Деница Николова: Културното наследство и туризма са силен инструмент за регионално развитие и насърчаване на икономиките на регионите по река Дунав

Развитието на културното наследство е една от основните възможности за насърчаване на регионалните икономики. В комбинация с туризма, те се превръщат в силен инструмент за регионално развитие. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова по време на срещата на Групата на високо ниво относно макрорегионалните стратегии на ЕС, която се състоя в Брюксел.

Заместник-министърът, отбеляза че двете теми са широко застъпени в рамките на Българското председателство на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Според зам.-министър Николова развитието на туризма в регионите по поречието на Дунав е пряко свързано и с подкрепа на професионалното образование, сигурността на обществените места, цифровизацията и иновационните практики, транспортната свързаност.

„България, като ротационен председател на Дунавската стратегия, се стреми да работи за популяризирането й и да търси решения на общите предизвикателства пред държавите от региона“, каза още Деница Николова. Тя добави, че във фокуса на председателството ни са и другите два приоритета, свързани с подобряване на управлението и координацията по река Дунав.

Заместник-регионалният министър изтъкна и нуждата от структуриране на ново звено за управление на Стратегията на ЕС за Дунавския регион като основа за прилагане на нов модел на управлението й. „Трябва да използваме пълния потенциал на съществуващите макрорегионални стратегии, за да работим за подобряване на видимостта на региона и на река Дунав чрез създаване на синергии между различните инструменти, политики и програми“, призова Деница Николова.

Заместник-министърът информира участниците за започналите предварителни дискусии с националните координатори и координаторите на приоритетни оси относно необходимостта от преразглеждане на плана за действие на Дунавската стратегия. Дискусии по тези въпроси ще бъдат проведени и в рамките на 7-ия Годишен форум на Стратегията. Основна тема ще е постигането на икономически растеж и териториално сближаване чрез инвестиции в туризма и културното наследство, включително чрез финансови инструменти. Той ще бъде организиран от Българското председателство в София на 18-19 октомври 2018 г., с подкрепата на Европейската комисия. В рамките на събитието ще бъде организирана и среща на министрите на туризма от Дунавския регион.

В рамките на срещата на Групата на високо ниво бяха представени още становищата на Европейския парламент и на Комитета на регионите относно изпълнението на макрорегионалните стратегии. Проведена бе дискусия относно бъдещето на кохезионната политика на ЕС след 2020 г. и връзката й с макрорегионалните стратегии. Участниците в събитието бяха запознати с работата на четирите макрорегионални стратегии на ЕС, обхващащи регионите на Балтийско море, река Дунав, Адриатическо и Йонийско море и Алпите. Форумът се провежда веднъж годишно.