УниБИТ
Източник и снимка: УниБИТ, НБТ

Втори конгрес на университети от Югоизточна Европа и Азия – Интелигентна дестинация за култура, туризъм, младеж, изкуствен интелигент и блокчейн технологии

На 22 април 2021 г. се проведе Втори конгрес на университети от Югоизточна Европа и Азия – Интелигентна дестинация за култура, туризъм, младеж, изкуствен интелигент и блокчейн технологии, организиран от УниБИТ със съдействието на Националния борд по туризъм. Конгресът се проведе онлайн.

В откриването на конгреса участваха проф. д.и.н Стоян Денчев – Председател на ОС на УниБИТ и председател на Контролния съвет на Националния борд по туризъм (НБТ), проф. дн Ирена Петева – Ректор на УниБИТ, д-р Мартин Захариев – Конфедерация на българския туристически бизнес и зам.-председател на Управителния съвет на НБТ, доц. д-р Венци Росманов – Български туристически съюз и г-жа Вихра Огнянова – организатор Ваканция & СПА Експо