х-л Скалите, Белоградчик х-л Скалите, Белоградчик
Снимка: Геотехмин АДИзточник: БТА

Всеки трети българин пътува с цел туризъм веднъж годишно

Около 30% от българите, или почти всеки трети наш сънародник, е направил поне веднъж туристическо пътуване с лична цел (зад граница или вътре в страната), сочат данни от анализ на Евростат за туристическите пътувания на гражданите на ЕС през 2016 г. Средният показател за пътуванията на европейците е почти двойно по-голям от нашия – 62 на сто от европейските граждани са пътували поне веднъж с цел туризъм през въпросната година.

Според данните на европейската статистика – у нас над 1,8 млн. сънародници са направили поне веднъж пътуване с цел туризъм през 2016 г. В огромната си част обаче тези пътувания са били вътре в страната (около 26 на сто от общо 30-те процента), като само 2 процента от пътуващите българи са правили туризъм зад граница, а други 2 процента са предприели комбинирано пътуване.

Средният разход на пътуващ българин с цел туризъм зад граница е бил 156 евро, при 336 евро среден разход за туризъм за жител на ЕС, отчита още Евростат.

Данните на европейската статистика в общи линии съвпадат и с данните на НСИ за пътуванията на българите през изминалата 2017 г. – най-голям дял са били пътуванията на българите вътре в страната (около 85 та сто от всички пътувания). Около 11 на сто от пътуванията на българите са били зад граница, а около 4 на сто са били смесени – вътре в страната и зад граница.

Средният разход на едно лице при пътуване в страната е бил около 200 лева, а зад граница – малко над 500 лева, отчита НСИ. Най-голямото перо при пътуването на българите вътре в страната са били нощувките и храната (около 40 на сто), а зад граница – транспорта (около 30 на сто).

Относителният дял на самостоятелните пътувания на българите (вътре в страната и без резервация) е бил 95 на сто, а зад граница и също без резервация – 63 на сто.
Най-активни в туризма са били българите във възрастовата граница 25-45 години – близо половината от всички пътувания са били на хора в тази възрастова категория.

Най-активни в туристическите пътувания за лични цели са били жителите на Финландия – близо 92 процента от тях са пътували поне веднъж с цел туризъм през 2016 г. Следват: Холандия – 85 на сто, Люксембург – 84 на сто, и Чехия – 80 на сто – или 8 от всеки 10 жители на тези четири държави са пътували поне веднъж през 2016 година.

В противоположния край, или в дъното на класацията по този показател, са били жителите на Румъния – 24 процента, Португалия – 25 процента, България – 30 процента, Гърция – 35 процента и Италия – 41 процента, или по-малко от половината от жителите на тези страни са пътували поне веднъж с цел туризъм.

Най-платежоспособни при пътуванията си с цел туризъм са били жителите на Люксембург средно по 768 евро на човек. Следват представителите на Малта 646 евро на човек, на Австрия – 607 евро, на Белгия – 600 евро, на Кипър – 490 евро, на Ирландия – 480 евро и на Германия – 443 евро на човек.

Най-малко пари за туризъм са заделяли в Латвия – 107 евро на човек, в Румъния – 124 евро, в Чехия – 129 евро и в Унгария – 140 евро на едно лице с цел туризъм.
Средният разход на българина е бил 156 евро на едно лице или почти два пъти по-малко колкото средният европеец е отделял за туризъм – 336 евро.

Почти половината от европейците (48 на сто), които не са предприели някакво пътуване с цел туризъм – съобщават за финансови причини като основен мотив. Около 20 на сто от не-туристите изтъкват здравословни проблеми, а други 20 на сто споменават, че нямат мотивация да пътуват. Работни или учебни ангажименти са споменати от 16 на сто от европейските не-туристи, докато 13 на сто отчитат като мотив семейни ангажименти.

Данни за причините за неучастието в туризма се съобщават от Евростат на всеки три години, като въпросният анализ представя данни за референтната 2016 година. През 2020 г. ще бъдат предоставени нови данни за референтната година 2019, се посочва в анализа.